Puddersnø, sol og Splitkein: – Det er fint å bruke byen

Det enkle er ofte det beste. Tove Heggø og Lars Ole Hafsmo går på ski i nærmiljøet.