Gå til sidens hovedinnhold

PSTs trusselbilde, vindkraftmotstand og miljøaktivisme

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold, var intervjuet på Kveldsnytt 14. februar. Der framførte han PSTs trusselvurderinger for 2021 som slår fast at de største truslene er islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme som kan føre til terrorisme. Så langt var det greit, men han kom også med antydninger om at vindkraftmotstand og miljøaktivisme generelt kan lede til vold og terrorisme. Dette innebærer både mistenkeliggjøring og kriminalisering av folkelige bevegelser som det må reageres kraftig mot.

Norge må i likhet med andre land ha en etterretnings- og sikkerhetstjeneste både på grunn av spionvirksomhet og beredskap overfor trusler om vold og terror. Men når dette utvides til å gjelde motstand mot vindkraftutbygging og andre former for miljøaktivisme, er det et brudd på grunnleggende demokratiske rettigheter. Det oppleves som et kaldt gufs fra da Politiets overvåkingstjeneste drev med ulovlig politisk overvåking og registrering av lovlig demokratisk virksomhet. Dette ble grundig dokumentert i 1996 i rapporten fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske dette, kjent som Lund-rapporten.

Rapporten dokumenterer at dette pågikk til langt inn på 1980-tallet og rammet tusenvis av mennesker med tilhørighet på den politiske venstresiden. Også fredsaktivister, naturvernaktivister og motstandere av norsk medlemskap i det som het EEC (nå EU) på begynnelsen av 1970-tallet ble omfattet av dette. Dette ble ansett som så alvorlige brudd på demokratiske rettigheter og rettssikkerhet at de som ble rammet fikk økonomisk erstatning av varierende størrelse.

Kampen mot vindkraftutbyggingen på Frøya utløste stiftelsen av folkebevegelsen Motvind Norge høsten 2019. Etter det har motstanden vokst voldsomt over hele landet, slik at både regjeringen og Stortinget har vært nødt til å ta den på alvor. Det har vært reist kraftig kritikk både av konsesjonssystemet, slett saksbehandling og overfladiske konsekvensutredninger. Noen små endringer er gjort, men vindkraftkapitalen får fortsatt ture fram stort sett som den vil. Dette så vi nettopp da NVE ga blaffen i Stortingets vedtak i fjor om at vindkraftutbyggerne har ut året 2021 på å sette vindkraftverk med gyldig konsesjon i drift.

Miljøbevegelsen har alltid bygd på fredelige markeringer og aksjoner, kombinert med bruk av sivil ulydighet i en del tilfeller. Når PST-sjefen uttaler seg slik at han mistenkeliggjør og kobler denne folkelige bevegelsen til mulig vold og terrorisme, er det fullstendig uakseptabelt. Slike uttalelser er svært skadelige og fyrer opp under motsetninger, skaper mistillit og undergraver demokratiet. Enkeltpersoner som kommer med alvorlige trusler, uansett sak, er det politiets oppgave å etterforske og eventuelt reise straffesak mot.

Kommentarer til denne saken