Gå til sidens hovedinnhold

"PSTs mistenkeliggjøring av vindkraftmotstandere"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Motvind – Bevar Øyfjellet reagerer kraftig på innslaget på Kveldsnytt sist søndag med sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold. I intervjuet sa han bl.a. følgende: «Vi har noen saker i Norge. Kanskje særlig det som går på vindkraftutbygging og inngrep i naturen. Det er en sak som engasjerer mange. Vi ser i andre land at den typen saker, gitt at det er radikale elementer, kan resultere i bruk av vold. Her har vi jo fredelige demonstrasjoner. Vi har det ikke slik i Norge. Men en trusselvurdering skal se inn i glasskula, og derfor er dette tatt med.» Det ble ikke stilt noen kritiske spørsmål til disse uttalelsene.

Innslaget på Kveldsnytt ble illustrert med bilder fra vindkraftmotstanden på Frøya, der byggelederen viste fram skadeverk som var gjort mot anleggsmaskiner. Den saken ble etterforsket i ni måneder og endte med at politiet i fjor høst henla skadeverkssaken etter bevisets stilling. Det er hårreisende og uakseptabelt at PST-sjefens med sine uttalelser mistenkeliggjør vanlige vindkraftmotstandere og miljøaktivisme generelt, og hentyder at dette fører til denne typen hendelser og mulig terrorisme.

Dette forsterkes ytterligere når PST skriver følgende under kapitlet «Politisk motivert vold og ekstremisme»: «Antistatlige strømninger, der staten anses som illegitim, vurderes å ha et potensial for å radikalisere enkelte personer i 2021. Miljøaktivisme vurderes å være en sak som har et potensial for å radikalisere enkelte personer på sikt.» PST blir også referert på at de har sett at lokalpolitikere og meningsmotstandere har blitt truet og sjikanert. Motvind – Bevar Øyfjellet vil gjøre det helt klart at vi tar avstand fra trusler og sjikanering. Det både avsporer og er ødeleggende for debatten og motstanden.

Motstanden mot rasering av naturen og overkjøring av samiske interesser har skapt folkebevegelsen Motvind Norge, som vår lokale aksjon har blitt en del av. I likhet med alle andre miljøaksjoner og bevegelser er vår motstand bygd på fredelige markeringer og aksjoner. I noen tilfeller har vi tatt i bruk sivil ulydighet, som da vi sperret anleggsveien noen dager i fjor sommer. Noen av aksjonistene fikk bot for ikke å følge påbudet fra politiet om å flytte seg med en gang. Sivil ulydighet har en lang politisk og filosofisk tradisjon, og har vært brukt i mange miljøsaker i Norge.

Vi vil understreke at vi har hatt et godt forhold til politiet lokalt i alle aksjoner og markeringer som vi har hatt, senest mandag 15. februar. Vi mener at språkbruken og hentydningene fra PST-sjefen er så alvorlige at justisdepartementet må si klart ifra om at dette er uakseptabelt, og beklage overfor både vindkraftmotstanderne og miljøbevegelsen generelt.


Motvind - Bevar Øyfjellet

Kommentarer til denne saken