Gå til sidens hovedinnhold

Prosessen med ett felles sykehus på to steder blir utfordret i betydelig grad, om den i det hele tatt er mulig å gjennomføre

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Får meget sterkt kritikk

Helsetilsynet kommer med svært alvorlig kritikk av Helgelandssykehuset etter at tilsynet har gransket tarmkreftbehandlingen ved sykehuset i Sandnessjøen. De konkluderer både med lovbrudd og at virksomheten ikke har oppfylt plikten til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det er alvorlig både for ledelsen og styret i Helgelandssykehuset.

I Helsetilsynets foreløpige rapport konkluderes det langt på vei med at sykehuskampen kan ha vært en medvirkende årsak til at ansatte ikke har varslet om de kritikkverdige forholdene. – I samtaler med helsepersonell fra Sandnessjøen under det stedlige tilsynet, framkom det at en årsak til dette kan ha vært at helsepersonell ved sykehuset i Sandnessjøen opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i Helgelandssykehuset var stor dersom hendelser ble varslet til Helsetilsynet, skriver tilsynet i sin rapport.

Videre påpeker Helsetilsynet at det er begått brudd på spesialisthelsetjenesteloven og brudd på forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. – Helsetilsynet har kommet til at Helgelandssykehuset ikke har hatt en systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen. Det er ikke i tråd med virksomhetens plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som et vesentlig element i virksomhetens plikt til forsvarlig virksomhet, heter det.

Det er en svært alvorlig beskrivelse Helsetilsynet kommer med av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen og av Helgelandssykehusets ledelse. Vi kan ikke skjønne annet enn at kritikken i denne foreløpige rapporten er så graverende at den må få konsekvenser for de i ledelsen som har hatt ansvaret for kvalitet i behandlingen av pasientene.

Sykehuskampen og den dype splittelsen den har medført internt i Helgelandssykehuset, blir også nevnt som en årsak til at lover, regler og rutiner ikke er blitt fulgt. Det vil etter vårt skjønn lett kunne bidra til at den videre prosessen for å stable på beina ett felles sykehus på to steder blir utfordret i betydelig grad, om den i det hele tatt er mulig å gjennomføre. Det gjør ikke saken bedre at ordfører Geir Waage fisker i opprørt hav når han nærmest kommer med ultimative krav om at tarmkreftkirurgien skal tilbake til sykehuset på Mo.

Det kan også være interessant å reflektere over hva som blir igjen av nye Helgelandssykehuset dersom tarmkreftkirurgien blir lagt til Nordlandssykehuset eller universitetssykehuset i Tromsø for godt. Det kan meget vel blir resultatet av sykehuskampen men ikke minst som en konsekvens av rapporten Helsetilsynet nå har kommet med. Vi snakker om en spesialitet som naturlig hører til det store sykehuset i en ny struktur, men som sterke krefter vil gjøre hva de kan for å forhindre.

Helsetilsynets rapport er alvorlig for styre og toppledelsen i Helgelandssykehuset. Den er alvorlig for den videre prosessen for en ny sykehusstruktur, og den vil til syvende og sist ramme pasientene som helt naturlig vil søke seg til andre behandlingssteder.