"Prosessen herfra og inn vil forhåpentligvis bli preget av respekt og et bedre debattklima"

Av

Åpent brev til Hulda Gunlaugsdottir.

DEL

Leserbrev Prosess og strid om ny sykehusstruktur på Helgeland har kommet til konseptfasen. På veien har det vært mange bataljer og Helgeland er tilsynelatende delt, Rana og Helgeland. Prosessen herfra og inn vil forhåpentligvis bli preget av respekt og et bedre debattklima.

Som leder drar du med deg ei bør i form av tvil om du greier å se hele Helgeland bedre nå enn før. Brevet er ment å gi deg en ærlig tilbakemelding med noen moment av begrunnelse. Jeg tror du vil endring og jeg tror du kan. Det er hva du gjør framover som avgjør.

Da Helseministeren hadde kommet med sin kjennelse mener jeg å huske at du uttrykte glede over at « vargtimen « var over (eller husker jeg feil? ) Noe seinere ytret du du var "fleksibel» med hensyn på å flytte til Sandnessjøen, dvs å fortsette i samme jobb derfra. ER DET SÅ ENKELT?

Observert fra Helgeland utenfor Rana har det sett ut som om du så langt har navigert etter et veikart som beskriver og styrer mot Mofjellet dvs Mo. Har du vært naiv eller har du sett på Rana som sentrum for Helgeland?

Kontorsted og rådgivere fra Mo

Den oppgaven du har stått ovenfor har ikke gått på skinner. Du har sittet på Rana Sykehus med medisinsk sakkyndige fra samme. I billedlig forstand har du også hatt Rana kommune i fanget. Oppgaven din var å se hele Helgeland. Slik ble det ikke.

Spørsmål 1 . Var valg av kontorsted og rådgivere ditt eget eller hadde andre valgt for deg?

Åpenhetskultur og ukultur

På veien mot innstilling og styrevedtak har du måttet tåle mye og berettiget kritikk. Her er 2 områder:

- En svært selektiv omgang med eksterne utredninger. Det som gagnet Rane ble fremhevet. Annet ble oversett.

- Liten åpenhet og påfallende uvilje mot å gi innsyn i og tilgang til møtereferat. Referat som angivelig ikke fantes, fantes likevel. Framsatte «forklaringer» var ganske pinlige og forsterket en tendens og en ukultur i omgang med sannhet.

Da du fremmet din innstilling til vedtak, fikk du styret mot deg. Ble du overrasket? At styret valgte ikke å følge deg, var et demokratisk sunnhetstegn. En sann demokratisk leder ville på forhand ha valgt å komme seriøse synspunkter i møte med feks alternativ innstilling til vedtak En av de vanskelige øvelser i et demokrati er å gi rom for kontradiksjon. Tabben din er ikke at vedtaket gikk deg i mot men at du mistet helheten av syne .

Spørsmål 2: Hvorfor lyttet du ikke til de synspunkt som du må ha vært godt kjent med og som lå til grunn for vedtaket? Er det igjen et uttrykk for at synspunkt som går Rana i mot har hatt dårlige kår under din ledelse?

Behandling av varslingssak.

Her lukter det ukultur og det som verre er. Varsling er arbeidstakers siste virkemiddel når normal intern tilbakemelding ikke er nok. Varsel skal være saklig begrunnet og varsler skal tas på alvor og ivaretas av arbeidsgiver. Gjengjeldelse mot varsler er forbudt.

Er det riktig at en varsler ble utskjelt av en kollega fra Mo i en forsamling med 102 andre? Hva har du foretatt deg i sakens anledning?

Noe ble gjort etter boka, heldigvis. Varslersak ble oversendt KPMG for uavhengig gransking. Et positivt signal etter rapporten er at det skal utarbeides bedre og tydelige rutiner for varsling. Symptomatisk er det at styreleder fokuserer mer på formelle sider (feil varsling) enn underliggende bakgrunn for varsling. Legeforeningen påpeker ledelsens ukultur ved å granske varslerne. Leser jeg signalene rett om at styret erkjenner overtramp og ønsker en åpenhetskultur, så varsler det en positiv holdningsendring. Det som nå teller er ikke hva du sier men hva du faktisk gjør

Spørsmål 3. Er du fornøyd med din rolle som øverste ansvarlige i behandling og oppfølging av varslingssakene?

Stengingen av Sandnessjøen Sykehus

Det verste som har skjedd under din ledelse er STENGINGEN AV SANDNESSJØEN SYKEHUS uten forvarsel og på sviktende grunnlag. Du ble av noen karakterisert som modig(!) av andre som hodeløs. Personkarakteristikk gir sjelden uttrykk for annet enn følelser. Her begikk du et overtramp mot et hardt arbeidende og kompetent helsepersonell. Du skapte også utrygghet hos pasienter og pårørende. På vegne av deg sjøl og dine rådgivere sendte du en kraftfull signal om sviktende dømmekraft.

Din forklaring på overtrampet står ikke til troende. Var det allerede i gang en skjult prosess med å flytte tarmkirurgi fra Sandnessjøen til Mo? Kanskje var det noen i din nære krets som med bakgrunn i egen manglende forståelse for statistikk og de små talls begrensing , så en mulighet? Jeg kjenner ikke spillet i bakrommet slik du gjør. Det som er helt sikkert at denne øvelsen kostet deg mye i form av tapt tillit.

Spørsmål 4: Hvem ga deg råd om stenging? Innser du at stengingen var overilt og et overtramp mot ansatte og pasienter?

Status på konto for tillit

Nei Hulda. Vargtimen er neppe over med mindre gjennomgripende endringer blir gjennomført. Med deg har du en konto som er kraftig overtrukket. Du må fylle på med kvalifisert og fortjent tillit og du må sjøl analysere hva som har ført til så stort tap.

Sett fra Helgeland (utenfor Rana?) må du skaffe det handlingsrom som trenges for å trekke de riktige slutninger bygd på den klare analyse. Du må omgi deg nye medarbeidere med integritet og forståelse for at prosjektet er nytt sykehus for hele Helgeland. Et nødvendig grep er å skape distanse til Rana-miljøet. Du har allerede betalt en høg pris for dårlige råd over lang tid.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken