Problemet er at et alternativ med to likeverdige sykehus ikke er blant de alternativer som skal vurderes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det skriver Bjørn Helge Hansen i Alstahaug Høyre i et leserbrev.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (iSandnessjøen) Som kjent har så godt som alle faglige råd konkludert med at det beste sykehustilbud for helgelendingene er å etablere ett nytt sykehus. I en slik situasjon er det selvsagt at lokalisering blir et stridsspørsmål.

Skal nytt sykehus bygges på et av de eksisterende, er Sandnessjøen sykehus et svært godt valg. Erfaringene fra Nordlandssykehuset i Bodø understreker vel at ved å bygge på et eldre bygg skaper store utfordringer – både for ansatte og pasienter – og også i forhold til kostnader.

Skal helt nytt sykehus bygges har Sandnessjøen gode tomtealternativer, men også området like ved Helgelandsbrua er godt egnet og ligger innenfor kravet om maksimalt 25 minutters avstand fra sentrum. Også for Helgelands befolkning som helhet er dette et godt alternativ.

Etter at den såkalte ressursgruppa la fram sin innstilling er det registrert at mange går for den såkalte to-sykehus modellen. Mange synes å mene at dette gir to likeverdige sykehus på Helgeland – ett på Mo og ett i Sandnessjøen. Problemet er at et alternativ med to likeverdige sykehus ikke er blant de alternativer som skal vurderes. Det som vurderes er ett stort sykehus og et mindre.

Riktignok har det framkommet at også det lille kan ha fødeavdeling med de nødvendige støttefunksjoner, men dette er der ikke på noen måte gitt løfter om. Tvert imot fastslo styreleder og administrerende på møte med Formannskapet i Alstahaug at de ikke kunne si noe om innholdet i alternativet med 2 sykehus. Ganske utrolig at de velger å holde tett om dette – mange blir derfor bortimot lurt til å støtte to-sykehusmodellen uten at innholdet er kjent. Om det står sykehus på døra til et hus uten innhold, er det til liten hjelp for oss.

I dagens modell (som også skal vurderes) var forutsetningen ved etableringen av Helgelandssykehuset at det skulle være tre likeverdige sykehus, Historien viser oss at dette på langt nær har vært tilfelle. Tvert imot har det skjedd en langsom kaldkveling av tilbudene særlig i Mosjøen, men også i Sandnessjøen. Bare takket vedvarende kamp fra bl.a. Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus m/omegn har reduksjonene ved Sandnessjøen ikke blitt slik sykehusledelsen har ønsket. Jeg husker godt kampen for å berge traume og fødeavdeling i 2010. Jeg kjenner også til at det foreligger planer/forslag om å legge gastrokirurgi kun til Mo – noe som vil innebære at vi mister fødeavdelingen.

Nå et det slik i virkelighetens verden at ikke alle avgjørelser blir fattet i samsvar med tilrådninger fra eksperter. Man kan derfor frykte at to-sykehusmodellen blir valgt. Skulle dette skje er argumentene for at det store sykehuset må ligge i Sandnessjøen like sterke som for om det skulle bli ett sykehus på Helgeland

Mange frykter at det største problemet med det lille sykehuset er å få til tilstrekkelig med rekruttering. Det vil derfor være naturlig å legge det lille til Rana ettersom ressursgruppa mener at Rana ikke har problemer med rekruttering, er urban og har mange boligblokker. Ja også planlegges det stor flyplass i tillegg. Jeg vil også tro at å velge Rana som lokalisering for det lille sykehuset sikrer det største tjenestetilbudet, bl.a. fødeavdeling.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken