GOD DAG, MANN. ØKSESKAFT!

I den senere tid har en rekke spørsmål blitt stilt statsrådene Guri Melby og Henrik Asheim angående oppsigelse av husleieavtalen Nord Universitet og studentenes rettigheter til å få fullføre sin utdanning der de ble tatt opp. Oppsigelsen av leieavtalen har blitt innvilget fra 2022 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til tross for at Statsbygg som eier gikk kraftig imot en slik løsning. Om studentene skal få fullføre, kan ikke husleieavtalen sies opp. Disse prosessene henger sammen, og bør kunne reverseres ved valget 2021. Både SP og AP har lovet gjenopprettelse av utdanning på Nesna og i Sandnessjøen, dette senest kringkastet i den direktesendte debatten før kommune- og fylkesvalget høsten 2019. Rødt forventer at disse løftene innfris og støtter AP og SP om de viser seg å holde ord.
I fjor ble det kjent at Nord Universitet brukte 50 millioner på PR-konsulenter i forbindelse med strukturendringene, der Nesna og Sandnessjøen ble utradert fra kartet til Nord Universitet med et pennestrøk. Propaganda om lav søkning og liten tilgang på kvalifiserte søkere fikk altså lov å feste seg, og en strukturendring som i liten grad viste seg å være strategisk ble resultatet. Sannhet har blitt en løgn som tydeligvis blir sann bare den gjentas gang på gang, og God dag mann- økseskaft har blitt retorikken statsrådene på rekke og rad serverer både muntlig og skriftlig i denne betente saken.
Studentene på Nesna har oppsøkt juridisk bistand, der lovligheten ved å flytte studiested har blitt vurdert som tvilsom. Studentene fikk i dag (skrevet 26. mai, red. anm.) svar fra rektor Hanne Solheim Hansen, der samme retorikk som svarene fra henholdsvis Asheim og Melby på nylige skriftlige spørsmål fra SV og SP om husleieavtalen og studentenes rettigheter er gjenkjennbare. At opplysninger som lå ute på Nords nettsted er endret, er tydeligvis ikke særlig problematisk, siden Asheim ikke engang finner det verdt å svare på spørsmålet, og tyr heller til et økseskaft-svar som i stor grad harmonerer med virkelighetsbildet Nord Universitet har klart å etablere som «fakta» med profesjonell hjelp.
Søkertallene for lærerutdanningene i Nordland har sunket til et kritisk nivå, og strategien som trolig var å sluse søkere over til Bodø og Levanger viste seg nok feilslått. Å etablere et nytt skjellet av en lærerutdanning på Mo uten tradisjoner, høvelige lokaler eller fagfolk var visst ikke så strategisk i praksis. For Nordland og Helgeland som helhet har vi utfordringer nok med å skaffe kompetente lærere og sykepleiere, og søkertallene for Helgeland trekker ned totalsnittet i Nordland på samtlige profesjonsutdanninger. I 2020 har vi langt færre studieplasser enn før fusjonen innen barnehagelærer, lærer og sykepleierutdanning, og søkninga til deltidssykepleien i Vesterålen er det eneste lyspunktet i tallmassene. Problemet er at denne utdanninga da med letthet kunne bestått i Sandnessjøen.
For å skru tilbake klokka til høsten 2019, foreslo Bjørnar Moxnes at Nord Universitet burde fratas ansvaret for høyere utdanning på Helgeland og overlates til et annet universitet. Rødt Alstahaug støtter sin partileder i synet på at vi bør ha en ny aktør inn på banen. Rødt Alstahaug mener at en oppsigelse av husleieavtalen på Nesna ikke er en gangbar løsning, og støtter Statsbyggs anbefaling om at en videre plan for bruken av byggene må være på plass før en slik oppsigelse kan gjøres gyldig. Å få inn en seriøs utdanningsaktør som tar ansvar for profesjonsutdanningene i Nordland kan være et fint startpunkt for å snu konsekvensene av en totalt mislykket strukturendring.
Rødt Alstahaug støtter også studentenes kamp om å få oppfylt løftene om å fullføre sin utdanning der de ble tatt opp. Når Hanne Solheim Hansen påstår at dette skal løses gjennom «dialog», uttaler en av studentene at det trolig går mot en rettsak om flertallet av studentene samtykker i dette. Rødt Alstahaug støtter studentens krav om å få fullføre utdanningen på Nesna, og ønsker å følge opp alle disse løse trådene frem mot Stortingsvalget 2021.
For Nordland og Helgelands del trenger vi et endelig oppgjør med Nord Universitet, og med regjeringens tendens til å opptre som statister som gjentar Nord Universitets replikker som enkelt kan motbevises med fakta. Det er på tide å ta økseskaftet i en annen hånd, og kreve at sannheten bør få komme fram. Sannheten er at Nord Universitet bidrar til å svekke både Helgeland som region og Nordland som fylke i sin streben etter å bli et verdensledende universitet på.. propaganda.

For styret i Rødt Alstahaug:

Hanne Benedikte Wiig, varaordfører og Margit Steinholt, leder.