Kostbar veistenging

E6 over Saltfjellet har vært stengt eller kolonnekjørt 121 ganger så langt i år. Det påfører næringslivet millioner av kroner i ekstra kostnader. Allerede nå må rette myndigheter iverksette et arbeid for finne tiltak for å unngå lignende tilstander neste vinter. Årets ekstremvinter er neppe unntaket, heller regelen.

Enkelte vogntogsjåfører har vært nødt til å vente opptil 24 timer for å komme seg over fjellet. Mange av disse frakter matvarer, post eller livsviktige medisiner, og flere av bilene er lastet med ferskvarer. Forsinkelsene fører til at ferskvarene forringes. Matvarer, medisiner, post og annet gods blir forsinket, og mange får en logistikk-kjede som ikke fungerer.

Problemene på Saltfjellet deler landet i to. Samtidig er det lagt opp til stor samhandling mellom næringslivet nord for fjellet og sør for fjellet i fylket vårt. Hele denne samhandlingen settes i spill når noe så selvfølgelig som en hovedferdselsåre ikke fungerer. Forsker Kjersti Granås Bardal ved Nordlandsforskning har tatt doktorgrad på konsekvensene stengte veier får for fersk torsk og laks som skal ut i verden. Overfor statskanalen konkluderer hun med at veistenginger har omfattende konsekvenser ikke minst i form av tapte inntekter og tapt konkurransekraft for næringslivet.

Det er neppe aktuelt med tunnel gjennom fjellet for å unngå veistenginger vinterstid. Men det må gjennomføres en evaluering der veieier Statens vegvesen må spørre seg om man har tilstrekkelig med mannskap og utstyr for å rydde veien. Tirsdag denne uka var det ikke værforholdene som stoppet trafikken, men snørydding som følge av uværet de siste dagene. Vi skjønner at det tar tid å rydde snø, men når det tar et halvt døgn å rydde veien er det betimelig å spørre seg om man er tilstrekkelig rigget for å kunne håndtere et stadig villere vær.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved hvor offensiv man er for å etablere alternative transportmuligheter, som en oppgradering og modernisering av jernbanen eller fleksibilitet i forhold til transport med bane når været gjør veien over fjellet uframkommelig. I disse tider kan det også være god grunn til å spørre seg om det bør satses på å modernisere kystriksveien som en alternativ transportrute. I dag har denne veien ikke en standard som gjør den egnet til økt tungtrafikk, hverken veien i seg selv eller ferjetilbudet på veistrekningen.

Vi tror både Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og NHO bør sette seg sammen for å finne løsninger både på kort og lang sikt. Vinterværet på Saltfjellet vil neppe roe seg i årene som kommer. Da haster det med å finne løsninger som gir en større forutsigbarhet. I motsatt fall kommer næringslivet til å bli satt på enda større prøvelser, med de konsekvensene det kan innebære.