ALLTID NOE NYTT: Geir Arne Glad er egentlig lærer. Det er slett ikke få skoleklasser og andre gjester han har guidet rundt i avishuset, og det er naturlig å starte akkurat her. Førsteutgave av Vefsna Arbeiderblad fra 31. oktober 1929 er å finne midt i den moderne hverdagen.

Gladsaken

Helgelendingen er 90 år. Geir har ikke vondt av alderen.
Publisert