– Vi har stått ganske alene i saken på Stortinget, dette burde være en vekker for mange. Folk flest er enig med oss, sier stortingsrepresentant for SV Torgeir Knag Fylkesnes til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SV har gått hardt ut mot det de kaller velferdsprofitører, og går til valgkamp på å stanse profitt innen alle velferdstjenester som er finansiert eller delfinansiert av staten.

En ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra SV viser at partiet kan ha en god sak. 50 prosent av de spurte svarer at de mener det er galt at eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling. 25 prosent sier de mener det er greit.

Det viktigste er diskusjonen denne undersøkelsen skaper nå. Det er kun Høyre som har et stort flertall av velgere som synes profitt er greit. Tydeligvis vet de ikke at folk flest er imot. Venstre har i flere debatter ment at profitt er greit, dette viser at de er i utakt med folket.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant (SV)

 

Vil ha en diskusjon

Nettopp å stanse muligheten for å ta ut profitt fra velferdstjenester er et av hovedkravene til SV for å inngå et eventuelt formelt samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget, enten gjennom regjeringssamarbeid eller en samarbeidsavtale i Stortinget. Men Fylkesnes sier at de ikke nødvendigvis vil bruke undersøkelsen som et forhandlingsverktøy.

– Det viktigste er diskusjonen denne undersøkelsen skaper nå. Det er kun Høyre som har et stort flertall av velgere som synes profitt er greit. Tydeligvis vet de ikke at folk flest er imot. Venstre har i flere debatter ment at profitt er greit, dette viser at de er i utakt med folket, sier SV-politikeren.

– Ledet spørsmål

Stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje, er ikke imponert over undersøkelsen og understreker at Høyre er fornøyd med slik ting er i dag.

– Jeg synes det er et veldig ledet spørsmål. Ved å bruke ord som profitører tenker folk negativt. De tenker ikke over hva det egentlig vil si. Private bidrar til et mangfold vi trenger, også i velferdssystemet. De som driver slike virksomheter bidrar til fellesskapet, utvikler tilbudet og investerer videre slik at tjenestene blir bedre. Og så har de lover og regler de må forholde seg til, sier hun.

Vinje sier hun blir forvirret over SVs standpunkt til profitører

– Det er ingen logikk i å forby utbytte på alt innen velferd. Hva med for eksempel fastlegene? Jeg har lagt merke til at SV-ordfører Marianne Borgen for eksempel hyller Møllergruppen som bidrar til det «grønneskifte» med elsykler. De har satt seg helt fast i dette med fortjeneste på velferd. Det blir verken bedre eller mer av det om alt drives i offentlig regi, snarere tvert imot, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

 

– Finte!

At spørsmålet skal være for hardt vinklet eller formulert ledende er SV uenige i.

– Spørsmålet er utviklet av hva byrået mente var holdbart og ikke av oss. Her prøver Vinje seg på en finte. Vi har pekt ut de profitørene som gir ekstreme utslag og det gjelder barnehager, barnevern og i velferdssystemet hvor det hentes ut i stor skala. Det er et tynt eksempel når det gjelder miljø. sier Fylkesnes.

(ANB)

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra SV. 1000 personer har svart på følgende spørsmål: «I dag har eiere av virksomheter som driver velferdstjenester som barnehage og barnevern mulighet til å ta ut profitt selv om inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling. Mener du det er riktig eller galt at eiere av virksomheter som driver slike velferdstjenester kan ta ut profitt, eller er du ikke opptatt av det?»

50 prosent av respondentene sier de mener det er galt, 25 prosent mener det er riktig.