Samtidig lover partiet lettelser for de aller fleste.

I forrige uke la Arbeiderpartiet fram sitt alternative budsjett. Der ble skattene økt med nær 5,5 milliarder kroner og avgiftene med mer enn 5 milliarder. Mandag kom SV med sitt motsvar: Partiet henter 10,6 milliarder mer i skjerpede skatter og 11,3 milliarder i økte avgifter enn regjeringen legger opp til neste år.

– Dette er et budsjett som virkelig monner for folk flest. Vi viser de andre partiene hvordan man kan omfordele så det merkes for vanlige folk, sier SV-nestleder og finanspolitisk talsperson Snorre Valen.

En oppstilling SV har utarbeidet på bakgrunn av tall fra Finansdepartementet viser at alle med inntil 600.000 kroner i bruttoinntekt vil spare penger på partiets opplegg for skatt på inntekt, eiendom og utbytte. Lønnsmottakere med mellom 250.000 og 500.000 i bruttoinntekt vil ha om lag 3.500 kroner mer å rutte med i året.

Arveavgift

I motsetning til Arbeiderpartiet vil SV gjeninnføre en arveavgift, som også skal virke omfordelende.

SV foreslår å gjeninnføre fordelsbeskatning av bolig og dermed øke skatten på bolig og fritidseiendom. Samtidig senkes skatten på arbeid, i den hensikt å kompensere boligskatteøkning for de aller fleste lønnsmottakere.

– Det skal lønne seg å jobbe, ikke arve, framholder Valen, som også tar til orde for å fjerne aksjerabatten og øke formuesskatten.

 

Konkret vil SV reversere formueskattesatsen til 1,1 prosent som den var i 2013, med et bunnfradrag på én million. På formuer over 20 millioner vil SV ha en sats på 1,3 prosent.

I sitt opplegg foreslår Ap et bunnfradrag i formuesskatten på 1,35 millioner kroner i kombinasjon med økt sats på 1,2 prosent.

«Nye baner»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har fått mye kritikk fra opposisjonen for sitt nye veiselskap, Nye Veier AS. Men for å sikre lyntog-utbygging vil SV ty til et tilsvarende grep.

– SV vil etablere «Nye baner» for å utrede, planlegge, få bygget og drive lyntog til erstatning for flytrafikk i Norge og til våre naboland, heter det i det alternative budsjettet. 13 milliarder kroner settes av til egenkapital.

Dette er et budsjett som virkelig monner for folk flest.

Snorre Valen, nestleder og finanspolitisk talsperson i SV

 

SV-budsjettet øker barnetrygden til en kostnad av snaut 1,3 milliarder kroner, mens bensinavgiften settes opp med 50 øre og dieselavgiften med 1 krone.

– Med vårt budsjett knuser vi myten om at et ordentlig klimaskifte må gå utover vanlige folk, hevder Valen.

Ved siden av lavere inntektsskatt vil partiet innføre skattefritak for arbeidsgiverbetalt månedskort i kollektivtransport. Satsing på miljøvennlig transport styrkes med 4,7 milliarder kroner, samtidig som skattene skal økes på forurensende atferd og de såkalte skattesubsidiene til oljeindustrien kuttes. (ANB-NTB)