DAB har flere steder dårligere dekning enn dagens FM-nett.

– Der DAB er ferdig utbygd, får vi så mange urovekkende meldinger om at signalene hakker eller faller ut. Kvaliteten er for dårlig. Sett i lys av den beredskapsfunksjonen radio har, er det altfor risikabelt å slukke FM-nettet i 2017, sier Sp-politiker Janne Sjelmo Nordås til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Krever svar

I et skriftlig spørsmål til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil Sjelmo Nordås ha svar på om alle i landet har fått et så godt digitalt radiotilbud som Stortinget la til grunn i 2011. Dersom svaret er nei, ønsker Sp-representanten å vite om kulturministeren vil utsette slukkingen av FM-nettet til dette kravet er nådd.

– Stortinget har fastslått at utbyggingen av DAB ikke skal gi et dårligere tilbud enn dagens FM-nett, sier Sp-politikeren.

– Når så mange personer fra ulike landsdeler opplever at DAB-dekningen ikke er tilstrekkelig, er det såpass alvorlig at Stortinget må ta opp saken og se om det er en mulighet for å gjøre noe, føyer hun til.

Naboer sier nei

I stortingsmeldingen som la grunnlaget for digitalradiostrategien, fikk Olemic Thommessen (H) inn en forutsetning om at digitalradio i størst mulig skal koordineres med Sverige og Danmark. Sverige dropper DAB-overgang, mens Danmark har satt spørsmålet på vent.

– Forutsatt at dekningen fungerer, er digitalradio bra. Men vi kan ikke ha det sånn at tilgangen er mangelfull og at beskjeder i nødssituasjoner ikke når fram, sier Sp-politikeren.

– Alarmerende

Sjef Peter Hox i radiodistribusjonen i NRK sier til Klassekampen at DAB-dekningen er langt dårligere enn dagens FM-nett.

– Det er alarmerende og står i grell kontrast til Stortingets intensjon. Kravet til utbygging fra myndighetene er også basert på befolkningstetthet. Det betyr at ikke alle landsdeler får like god dekning, sier Sjelmo Nordås.

GPS-trøbbel kan også ødelegge for DAB-dekningen, men Kulturdepartementet er ikke er kjent med at utfall av GPS-signaler har vært et reelt problem for beredskapen. Hofstad Helleland har ennå ikke besvart spørsmålet fra Sjelmo Nordås. (ANB)

Fakta om DAB

  • Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk digital lydkringkasting, er en europeisk standard for digitalradio som skal erstatte dagens FM-sendinger. Standarden krever nytt mottakerutstyr (DAB-radioer).
  • 16. april i år kunngjorde kulturminister Thorhild Widvey (H) at stengingen skjer i 2017.
  • Ingen andre land i Europa har så langt satt en dato for slukking av FM-nettet.