Gå til sidens hovedinnhold

Tar skatteoppgjør med regjeringen

Artikkelen er over 5 år gammel

På fire budsjetter er skattene kuttet med 25 milliarder kroner, mens avgiftene er økt med om lag 3,3 milliarder.

(Siste)

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen er på feil spor.

– For å kunne gi trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene framfor skattekutt til dem som har mest fra før, sa Støre da presenterte Arbeiderpartiets alternative budsjett torsdag.

Ap viser til beregninger som sier at de samlede skattekuttene i perioden har gitt landets aller rikeste 1.800 kroner i skattelette per dag, mens de 90 prosentene med lavest formue i snitt har fått 7 kroner dagen.

– Hovedgrunnen til skjevfordelingen er at regjeringen har prioritert store kutt i formuesskatten, mener Støre.

Formuesskatt

I skatteopplegget foreslår Ap et bunnfradrag i formuesskatten på 1,35 millioner kroner i kombinasjon med økt sats. Samtidig blir det lettelser for alle som har mindre enn 600.000 kroner i bruttoinntekt og skjerpelser for alle med høyere inntekter.

Partiet fjerner skatteklasse 2, øker fagforeningsfradrag og pendlerfradrag samt kutter skatten på sluttvederlagsordningen. I tillegg økes skattleggingen av sekundærbolig og næringseiendom, men ikke av primærbolig.

Støre er også sterkt kritisk til regjeringens oljepengebruk, som Ap kutter med 4 milliarder i sitt alternative budsjett.

– Hvis politikk er å prioritere, vil regjeringen Solberg trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne, fastslår Ap i sitt alternative budsjett, og viser til at oljepengebruken på fire budsjetter har økt med nesten 100 milliarder kroner.

Tiltakspakke

Noe under 1 milliard kroner ekstra brukes på målrettede tiltak mot ledigheten på Sør- og Vestlandet. Lønnstilskudd, flere tiltaksplasser og tidlig innsats i skolen skal bidra til å hindre frafall og arbeidsledighet.

Det samme skal en større yrkesfagspakke. Utover tiltak regjeringen alt har foreslått, settes 325 millioner kroner av til formålet.

Ap-budsjettet tar også til orde for å gjeninnføre frukt og grønt i ungdomsskolen og innføre et enkelt skolemåltid, i første omgang som del av et prøveprosjekt.

Hvis politikk er å prioritere, vil regjeringen Solberg trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne.

Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet

 

Kommunesektoren får 3 milliarder kroner mer i Aps budsjett, mens det til sykehusene settes av 1 milliard kroner ekstra. Bemanningsnorm og rett til barnehageplass for alle barn, uavhengig av når på året de er født, er andre elementer.

Klimapakke

Onsdag omtalte Aftenposten klimadelen av Aps alternative budsjett. Økt støtte til Enova, utbygging av ladestasjoner, grønnere skipsfart og mer til kollektivtrafikk er del av slagplanen.

– Vi viser hvordan vi skal kutte 10 millioner tonn CO2 innen 2030, slik vi er forpliktet til i Parisavtalen, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

Ap vil ikke øke bensinavgiften utover regjeringens forslag, men øker dieselprisen med 15 øre. Samtidig vil partiet øke omsetningskravet for biodrivstoff til 10 prosent innen 2020 og 40 prosent innen 2030. For å få til dette skal Ap legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff i Norge.

Ap vil ha et CO2-fond for transportnæringen og vil øke CO2-komponenten i engangsavgiften, men sier nei til regjeringens forslag om redusert årsavgift for fossilbiler og innføring av halv årsavgift for elbiler. (ANB-NTB)

Kommentarer til denne saken