Gå til sidens hovedinnhold

Ny studie: Norsk torsk har plast i magen

Artikkelen er over 4 år gammel

Oslo (NTB-Nina Haabeth): For første gang har forskere funnet plast i magen på norsk torsk. Hele 27 prosent av torsken som svømmer i havnebassenget i Bergen, har slukt plast, viser en fersk studie.

Greenpeace mener at Norge må innføre et forbud mot mikroplast nå.

– Torsk var i 2015 den viktigste økonomiske fiskeart i Norge, og den spiller dessuten en sentral rolle i økosystemet i Barentshavet og langs norskekysten, sier forsker David Eidsvoll i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til NTB.

Han mener funnene bør vekke uro. Torsken er dessuten satt opp på Verdens naturvernunions rødliste over truede fiskeslag, og er altså fra før utsatt. Hvilken effekt plasten har på torsken, ble ikke undersøkt i denne undersøkelsen.

Giftig?

– Men dette bør man følge opp med andre studier. Spørsmålet er om gift fra plast kan overføres til fisken, og deretter til mennesker, sier Eidsvoll.

Han peker på at funnene i Norge samsvarer med studier i andre deler av verden, der plastforurensning er et mye større problem enn her. Forskerne tok prøver i Oslo, Bergen, Sørfjorden, Karihavet, Lofoten og Varangerfjorden.

– Studien viser at 3 prosent av torsken langs norskekysten har plast i magen. Det er relativt lavt, men henger trolig sammen med befolkningstetthet og omfanget av plastforurensning. Jo lenger nord man kommer, jo mindre plast blir det. Men selv om prosenten her er lavere enn for eksempel utenfor England og Frankrike, har vi fått bekreftet at også vi har et problem med plast i fisk, sier han.

Hvorfor Bergen har en så mye høyere andel plast i torskemagene enn resten av kysten, vet forskerne ikke.

– Her må vi bare spekulere på om det er høyere lokalforurensning eller om det er havstrømmer som fører mer plast til området, sier han.

Ni plasttyper

Forskerne fant hele ni forskjellige plasttyper i torsken, og alt fra mikroplast (plastbiter under 5 mm), mesoplast (15-20 mm) og makroplast (over 20 mm).

– Vi fant at den plasten vi bruker mest av i dagliglivet, nemlig PE, PP, PVC og polyester, også er det som forurenser de marine miljøene, opplyser Eidsvoll.

Halvard Haga Raavand, fagansvarlig for hav og Arktis i Greenpeace Norge mener at Norge nå må forby mikroplast.

– Stortinget har bedt regjeringen legge fram et forbud mot mikroplast, og Greenpeace forventer at regjeringen følger opp dette og forbyr mikroplast på lik linje med for eksempel USA, sier Raavand.

– Vi vet for lite om effektene av mikroplast, en god oppfølging av føre-var-prinsippet må derfor være å forby mikroplast før problemet blir større enn det allerede er, legger han til.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken