Gå til sidens hovedinnhold

Bygger raskere og billigere

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommuner og byggenæring sparer milliarder på regjeringens digitale satsing.

I en budsjettlekkasje fra neste års statsbudsjett varsler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) en bevilgning på seks millioner kroner til det som omtales som en digital byggekloss.

– Beløpet er ikke stort, men prosjektet gir milliardgevinster. Dette digitale bidraget er et syvmilssteg for en enklere byggesaksbehandling, sier Sanner til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stort gevinstpotensial

Regjeringens byggekloss er en statlig IKT-løsning som støtter opp under framtidens digitale søknads- og behandlingssystemer for byggesaker.

Digitaliseres en byggeprosess, utgjør gevinstpotensialet 2,5 milliarder kroner - 1,5 milliarder for kommunene og 1 milliard for byggenæringen - over en periode på 15 år, ifølge en fersk rapport utført på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet.

– Når vi får det digitale på plass, betyr det en enklere hverdag. Det blir færre bygge- og saksbehandlingsfeil. 40 prosent av byggesøknadene inneholder en feil. En automatisk regelsjekk betyr at kommunene vil spare mye tid og penger. Da kan de store prosjektene vies større oppmerksomhet, sier Høyre-statsråden.

Tidstyver og byråkrati

Kommunalministeren er opptatt av at det skal bygges raskere og billigere. Han vil fjerne både tidstyver og byråkrati.

– Vi samordner IKT-satsingen mellom stat og kommune og får på plass en nasjonal byggekloss som kommunene allerede neste år kan ta i bruk, sier Sanner.

– Det betyr en raskere søknadsbehandling og flytting av ressurser fra behandling av byggesaker til andre viktige tjenester i kommunen. Gevinstene økonomisk er store for næringen, kommunene og folk flest, føyer Sanner til.

En automatisk regelsjekk betyr at kommunene vil spare mye tid og penger.

Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)

 

En evolusjon

Tirsdag var han på visitt i Petersborgkvartalet på Tøyen i Oslo sammen med entreprenørkonsernet Skanska. Selskapet har som mål å heldigitalisere alle byggeprosesser innen 2020.

– Regjeringen gjør noe som er helt riktig. Dette er verken et gigantprosjekt eller en revolusjon, men en evolusjon. En digital byggekloss skaper en stor enhet, sier administrerende direktør Ståle Rød til ANB.

Han er tilfreds med at regjeringen ønsker å forenkle, fornye og forbedre byggesaksprosessene med økt digitalisering.

– Besparelsene på en produksjonsleders tid kan bli hele 20 prosent, sier Rød. (ANB)

Fakta Fellestjenester BYGG

  • Regjeringen har foreslått å bevilge 6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2017 til utviklingen av Fellestjenester BYGG på Altinn-plattformen.
  • Fellestjenester BYGG skal sikre enhetlig innsending og kvalitetskontroll av byggesøknader, automatisk regelsjekk i byggesaker, og at informasjon i bygningsinformasjonsmodeller (BIM) hentes automatisk ut og gjenbrukes i søknadene.
  • Fellestjenester BYGG er den sentrale digitale byggeklossen i framtidens søknads- og byggesaksbehandling og skal gradvis utvikles med ny funksjonalitet over de neste fire år.
  • Killde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

Kommentarer til denne saken