Uærlig debatt?

Gjennom flere avisinnlegg har FrP, Rødt og Sp (FRS) i Leirfjord mer enn antydet at Leirfjord Ap opptrer uærlig i diskusjonen rundt budsjett og økonomiplan. At FRS valgte å opprettholde oppvekstsentrene, er en prioritering Leirfjord Ap respekterer, selv om vi er uenige gitt den situasjonen kommunen er i. FRS bør imidlertid utvise noe større ærlighet rundt de øvrige effektene av budsjettet de har vedtatt.

I budsjettet legges det opp til et udefinert kutt i tjenestetilbudet i Leirfjord på 2,4 millioner kroner i 2021, 2,5 millioner i 2022 og 3 millioner fra 2023. Dette kuttet er kalt «omorganisering/effektivisering/eventuell stillingsreduksjon». Hvilke tjenester som blir rammet og hvilke stillinger som skal bort, sies det ikke noe om. Ubehaget ved å prioritere, overlates til administrasjonen.

Et viktig element i budsjettet er en satsing på «infrastruktur og bolyst», 3,1 millioner i 2021, deretter 6,1 millioner kroner. Heller ikke her er det konkretisert noen tiltak. Enda mer bemerkelsesverdig er det at fiberutbyggingen, det største og viktigste infrastrukturprosjektet i Leirfjord i nyere tid, ikke er nevnt, verken ved omtale eller ved bevilgning av penger.

Selv om både bolyst og infrastruktur mangler tiltak og innhold, er det i økonomiplanen lagt inn en inntektseffekt av prosjektene på 4,2 millioner kroner, som følge av økt innbyggertall. I kommunestyret den 16. desember hevdet Robert Kolvik (Sp) at det var lagt til grunn en økning på 18 innbyggere. I et leserinnlegg den 7. februar, hevder FRS at de har lagt til grunn den samme demografiske utvikling som i rådmannens forslag, i tillegg til å legge inn «noe tilflytting».

Med utgangspunkt i tilskudd Leirfjord får per innbygger, noe økt skatteinngang, og at innbyggertallet i Leirfjord gikk ned med om lag 20 stk i 2020, må innbyggertallet i kommunen øke med 70-80 stk i løpet av de neste drøye to årene, for å få regnestykket til å gå opp. Veksten skal komme som et resultat av prosjekter som foreløpig er blottet for innhold. Ambisjonen er god, realismen høyst diskutabel.

Som en ekstra «sikkerhet» har FRS lagt inn en utbetaling fra havbruksfondet på 1,5 millioner kroner hvert år, rett inn i driftsbudsjettet. Utbetalingene fra dette fondet varierer år for år. Mens Leirfjord fikk 1,7 millioner kroner i 2020, fikk vi i 2019 173.000 kroner.

Både budsjett og økonomiplan bygger altså på svært usikre forutsetninger, som øker usikkerheten rundt kommunens økonomi og det meste av tjenestetilbud i kommunen, så nær som på oppvekstsentrene. Med tanke på kommunikasjonen FrP, Rødt og SP har rundt egen politikk, kan en gjøre lite annet enn å sende oppfordringen om en ærlig debatt i retur.