– Rent forvaltningsmessig så er det å gå til saksbehandling basert på fire år gamle tall ikke en faktabasert måte å fatte vedtak på, sa Odd Langvatn (H).

Både Høyre og Arbeiderpartiet mente saksgrunnlaget var for dårlig, og ba om at administrasjonen skulle komme tilbake med et nytt saksframlegg med oppdaterte tall.

Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret, og dermed er det fortsatt uvisst hva som blir utfallet av saken. Tidligere har formannskapet gått inn for at bompengene innføres.

De nye takstene var foreslått å trer i kraft fra januar 2023, hvor elbiler da ville måtte betale halvparten av den ordinære taksten som eierne av bensin- og dieseldrevne biler må ut med.

En stor økning i antall elbiler som kjører gratis gjennom bomstasjonene gjør at inntektene til bompengeselskapet synker. Utfordringen for Vefsn kommune er at de står med et garantiansvar, og i ytterste konsekvens vil måtte gå inn og kompensere for inntektstapet det medfører.

Det er også foreslått at det innføres et månedstak som gjør det gratis å passere bomstasjonene etter at man har nådd et visst antall passeringer, for både el- og fossilbiler. Tanken er at det skal gjøre det mindre belastende for de som pendler.