Det var Tor-Erik Havn (28 år) som omkom i trafikkulykken som fant sted sør for Mo i Rana i Hemnes kommune, torsdag 3. februar.

Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet i Nordland i en pressemelding.

- På bakgrunn av informasjon som er framkommet i politiets etterforskning, er føreren av kjøretøyet som kolliderte med avdødes kjøretøy gitt status som siktet i saken. Siktelsen omfatter overtredelse av strl. § 281 (uaktsom forvoldelse av død), vegtrafikkloven § 3 (uaktsom kjøring), vegtrafikkloven § 22 første ledd (ruspåvirket kjøring) og vegtrafikkloven § 24 (kjøring uten gyldig førerkort).

Siktede har forklart seg til politiet og har erkjent straffeskyld for kjøring uten gyldig førerkort, men ikke for de øvrige forhold som omfattes av siktelsen.

Front mot front-ulykke på E6 i Hemnes