Plassering av gondolprosjektet: – Enklere på fast grunn

John Peter Garnes i Vefsn kommune sier at det å bygge fjellheis på fast grunn kan være er en god vei å følge når prosjektet skal reguleres.