Planlegger ny avkjørsel til handelsparken: – Det er noen trafikale utfordringer

Vefsn kommune planlegger flere endringer i området tilknyttet handelsparken.