Flere elever fullfører, karaktersnittet øker, færre føler seg mobbet og rekordmange tar fagbrev. Dette kommer frem i tilstandsrapporten for videregående utdanning som skal behandles av fylkestinget i februar. Det at resultatene i de videregående skolene i Nordland fylkeskommune går i riktig retning er ingen tilfeldighet. Langsiktig tung politisk satsning og formidabel innsats av lærere og skolepersonell gjør at pilene peker i riktig retning og fremstår på et nivå man ikke tidligere har sett. Dette viser at politikk nytter. Posisjonen i Fylkestinget bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har over år satt fokus på å forbedre resultatene, og man ser nå at det har gitt resultater.

250 flere elever fullfører sin videregående utdanning, noe som betyr en oppgang på hele 7,4% fra 2006-kullet til 2013-kullet. Dette er 250 mennesker som sikrer seg studiekompetanse eller fagbrev og kan begi seg ut på høyere utdanning eller få seg jobb ute i en bedrift.

Det at man har klart å beholde alle studiestedene i fylket på tross av en nedgang på over 800 elever fra 2012 til i dag er også et resultat av politisk vilje og handlekraft. Læreplassgarantien som ble vedtatt i 2019 gir en trygghet for lærlingeplass. Dette er med på å fremme drømmen om fag- og svennebrev for den enkelte elev. I tillegg er dette med på å gi bedrifter kompetent arbeidskraft.

Selv om mye går i riktig retning er det fremdeles en jobb som må gjøres. Frafallet er fremdeles for høyt og her må det rettes fokus for å hindre at elever faller utenfor. Dette gjelder både frafall i studieløp og ute som lærling. Det er også for mange som starter yrkesfag vg1 som ikke fortsetter løpet på vg2.

Vi ønsker at elevene våre skal gå i verdens beste skole, få seg en god utdanning og et godt liv etter fullført studieløp. Gode resultater motiverer, men vi er enda ikke i mål. Derfor kommer vi til å stå på videre med å gjøre Nordlandsskolen enda bedre, for er det en ting tilstandsrapporten viser oss: Politikk nytter!