Ikon for fall: Petter Dass lever videre i heltedyrkelsen som et ikon og et forbilde med eget museum og status som århundrets nordlending. Men stemmer dette? fOTO: tORILD wIKA

Svovelpredikanten og gjerrigknarken Petter

Petter Dass var en svovelpredikant som tynget bøndene med skatter for å berike seg selv. Til sist endte han opp som Norges rikeste sokneprest.
Publisert