Gir ut ny bok om Petter Dass. – Beskrivelsen av Petter Dass som menneske, maktperson og dikter bør nå etter hvert endres, og spesielt her i Alstahaug bør man være redelig i så måte

Historiker og forfatter, Kåre Hansen, har lagt ned et enormt arbeid i bøkene om Petter Dass. Bok nummer en er en bibliografi, mens bok nummer to tar for seg levet etter hans død.

Historiker og forfatter, Kåre Hansen, har lagt ned et enormt arbeid i bøkene om Petter Dass. Bok nummer en er en bibliografi, mens bok nummer to tar for seg levet etter hans død.

Siden 1998 har historiker Kåre Hansen studert Petter Dass sitt liv og gjerning. Nå gir han ut en ny bok. På over 600 sider, fordelt på to bind, legger han fram en rekke nye opplysninger om den berømte presten fra Alstahaug.

DEL

Nå foreligger et nytt tobinds verk med en rekke nye oppdagelser.

– Vet du, allerede i 1691, to år etter ankomsten til Alstahaug, var Petter Dass betraktet som Norges rikeste sokneprest. Ennå er en av de best dokumenterte hendelsene fra hans samtid ikke nådd fram blant dem som forvalter kunnskapen om ham. Det er da han gjorde hva han kunne for å forhindre byggingen av en kirke i Mo i Rana.

Hansen forteller at kildene har vært kjent siden lenge før 1870.

– Jeg har i dette bokverket brukt hendelser som Petter Dass tar del i og har meninger om og sammenliknet med det dikteriske budskapet han etterlot seg. Det gir ofte grundig ettertanke. Kildene viser at spriket mellom liv og lære kan være stor. I sin diktning gir han uttrykk for et menneske- og samfunnssyn som i noen grad var i utakt med gjeldende lovverk. Var denne presten «Guds Øyesteen», spør Hansen.

Historiker og forfatter Kåre Hansen, har brukt de siste ti årene til å samle fakta til en ny bok om Petter Dass. Boken utgis i to bind, og har mye ny informasjon om dikterpresten.

Historiker og forfatter Kåre Hansen, har brukt de siste ti årene til å samle fakta til en ny bok om Petter Dass. Boken utgis i to bind, og har mye ny informasjon om dikterpresten. Foto:

Sensurert

I bind to har Hansen fokusert på etterhistorien. Her møter vi også en annen versjon av Petter Dass-historien enn den som har vært rådende. Petter Dass ble sensurert.

– Jeg viser bevisene i boka. Påstander om hans store utbredelse korrigeres. Forlagsrettighetene til bøkene hans ble faktisk auksjonert bort i 1781. Det gjør man ikke med såkalte «bestselgere», som det er hevdet at hans bøker var.

Et tema han tar opp er Petter Dass sitt menneske- og samfunnssyn slik det framgår av store deler av diktningen.

– Er det noe vi skal prise som stor litteratur i dag, noe som mange gjør. Er det såkalte «evige verdier»? Var det stor litteratur i Petters levetid? Hvilke tekster var det for eksempel som førte til at norske nasjonalsosialister trykket ham til sitt bryst som dikter og «fører» under 2. verdenskrig? De to bøkene jeg har skrevet gir gode svar på det, mener Hansen.

20 års forskning

Hansen ville finne helheten bak mannen Petter Dass, og har de siste tjue årene jobbet hardt, både i inn- og utland, for å finne fram til denne dokumentasjonen.

– Petter Dass diktet trøst, og skildret Nord-Norge i imponerende vendinger, men framførte også et budskap om så godt som total underdanighet og avmakt framfor å dikte «makt til folket». Beskrivelsen av Petter Dass som menneske, maktperson og dikter bør nå etter hvert endres, og spesielt her i Alstahaug bør man være redelig i så måte. På museet i Hamarøy er en hel etasje satt av til Knut Hamsun sin lefling med nazismen, og slik bør det også være. Noe annet ville ha vært ren og skjær historieforfalskning.

Tar inn bøkene

Leder ved Petter Dass museet, Irena Jovic, sier i en kommentar at de har bestilt Kåre Hansens bøker til salg ved museet.

– Bøker for videresalg i vår museumsbutikk er allerede bestilt. Det faktum at vi allerede har bestilt bøker av Kåre Hansen taler for seg. Utover det har jeg ingen videre kommentarer.

Har Alstahaug glemt sin historie?

Artikkeltags