Gå til sidens hovedinnhold

Pensjon fra første krone må bli den nye normalen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Pensjon fra første krone må bli den nye normalen

Fagforbundet krever at pensjon fra første krone må bli den normale løsningen for alle lønnsmottakere, både i offentlig og privat sektor. Problemstillingen er aktualisert av den langvarige konflikten i sykehussektoren som nå gikk til tvungen lønnsnemd.

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke å bli enige om opptjening av pensjon fra første krone. Dermed gikk LO og YS ut i sykehusstreik, en streik som varte i fire uker. For Fagforbundet er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Vi streiket for å fjerne grensen som innebærer at ansatte i sykehusene må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen. Kravet omfatter mellom 5 000 og 10 000 ansatte i sykehussektoren som går i slike deltidsstillinger.

Et likestillingskrav
Kravet om pensjon fra første krone er ikke nytt, verken i offentlig eller privat sektor. Dette har i flere år vært gjeldende avtale i kommunesektoren. Den samme kampen sto i det samordna oppgjøret i LO/NHO-området tidligere i år. I flere innskuddsordninger blir man ikke meldt inn i pensjonsordningen før man tjener over grunnbeløpet i folketrygden, og først når man har jobbet i ett år. Partene kom fram til avtaler som forbedret ordningen, men kom ikke helt i mål.

Denne pensjonskampen er ikke over, og den skal vi vinne, på samme måte som vi skal vinne kampen i sykehusene.

Et billig krav som betyr mye for de det gjelder
Konflikten i sykehussektoren handler om prinsipper, ikke om kroner og ører. Kravet vil ha helt marginal betydning for pensjonskostnadene til sykehusene. For de som går i små deltidsstillinger betyr det derimot svært mye å bli innmeldt i pensjonsordningen. Blir de innmeldt vil de ikke bare tjene opp pensjon, de blir også omfatta av uføre- og etterlattepensjonsordninger. Dersom noe skulle skje har dette stor betydning.

Kravet om opptjening av pensjon fra første krone er et likestillingskrav mener Fagforbundet. 75 prosent av de som går i slike lave stillinger er kvinner. Flere av disse kombiner også flere små stillinger og skulle vært innmeldt av den grunn. Det blir slutt på denne uretten dersom de får opptjening fra første krone. Dette vil også være mer effektivt i forhold til administrering av pensjonsordninga for de i små deltidsstillinger.

Dømt diskriminerende i arbeidsretten
I kommunesektoren (KS-området) var det fram til 2013 slik at man måtte jobbe minst 14 timer i uka (37,3 prosent) for å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Da vant Fagforbundet en arbeidsrettssak som slo fast at ordningen var diskriminerende. Bestemmelsen ble fjernet fra tariffavtalen og de kommuneansatte tjener nå opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone.

For et par år siden valgte arbeidsgiverorganisasjonen Spekter å sette ned grensa for å bli innmeldt fra 37,3 prosent til 20 prosent stilling. Det hadde de ikke anledning til å gjøre uten forhandlinger. Spekter ble derfor dømt for dette i arbeidsretten, men ble ikke pålagt å gå tilbake til ordninga som helt klart er diskriminerende, nemlig pensjonsopptjening for dem med minst 37,3 prosent stilling.

Fagforbundet mener at pensjon fra første krone må bli den nye normalen i hele arbeidslivet. Både i privat og offentlig sektor rammer dagens smålige pensjonsordninger dem som tjener minst og er mest sårbare i arbeidslivet. I privat sektor har som regel de med makt og innflytelse gode pensjonsordninger. Mange av de mest sårbare holdes utenfor, for eksempel ved at de får vikariater på under ett års varighet. Slik kan det ikke fortsette!

Viktigere nå enn før
Under forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i fjor vår, var regjeringa helt tydelig på at innmeldingsregler i pensjonsordningen var noe partene i arbeidslivet må løse. Derfor tar vi dette med Spekter nå, rett og slett fordi regjeringa har bedt oss gjøre det.
Både ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon er endret slik at man tjener opp pensjon for alle år i jobb. Dette gjør at pensjon fra første krone er et helt rettferdig krav, både i privat og offentlig sektor!

Kommentarer til denne saken