Rekruttering til skiskyting krever mye utstyr, og Hattfjelldal IL ski og skiskyting har drevet godt i mange år. Nå har de søkt om penger til innkjøp av nødvendig utstyr, og fått 20.000 kroner.

– Det var midt i blinken for oss, nå får vi utstyr til de som trenger det mest, sier Inger Kristin Storli som er kasserer i klubben.

Hun forteller at klubben har mye låneutstyr, men at de stadig trenger påfyll.

– Skiskyttergevær er dyrt, men nødvendig for at de skal få et godt innblikk i sporten. Vi har ganske mange skiskyttergevær, og vi har nettopp kjøpt seks par rulleski til sommertrening. Vi trenger også skøyteski og staver, og denne tildelingen gjør at vi kan skaffe oss det vi trenger, sier hun.

– Arrangerer skiskytterskole

– Siste skiskytterskole var høsten 2021, og nå skal vi arrangere en ny til høsten. Sist var det 12 som var med, og vi satser på å rekruttere nye. Vi ser at det ofte er foreldre som har drevet med skiskyting som tar med barna, eller at det er småsøsken til dem som allerede er med. Men vi har også noen nye, og da kan vi tilby utstyr, sier Storli.

Hun forteller også at klubben har flere som har tatt trenerkurs de siste årene.

– Vi har brukbart med trenere. Skiskyting er en krevende idrett, og vi ønsker at foreldrene er med når ungene skal begynne. I andre idretter er det ikke alltid så nødvendig med foreldrenes oppfølging.

Pengene skal også brukes til sommersamling, slik de har hatt både Storuman og i Steinkjer tidligere.

Hattfjelldal IL er den eneste klubben utenom ranaklubbene Bossmo & Ytteren IL og Skonseng UL som tilbyr skiskyting på Helgeland.

250.000 kroner

Mediekonsernet Amedia og Sparebankstiftelsen DNB, som eier Mediehuset Helgelendingen og en rekke andre lokalaviser over hele landet, har siden 2021 år delt ut stipender for å styrke det frivillige arbeidet.

I år som i fjor deler Amedia ut til sammen 25 millioner kroner. Av dette har Mediehuset Helgelendingen fordelt 250.000 kroner til ulike tiltak i kommunene som avisa dekker, det vil si Vefsn, Alstahaug, Hattfjelldal, Leirfjord og Grane.

Juryen har bestått av Helgelendingens sjefredaktør Jonas Brække, nyhetsredaktør Marit Almendingen samt avdelingsleder Carl Ninian Wika ved Vefsn Museum. Søknadsfristen var 1. mars, og nå har elleve lag og foreninger fått støtte.

– I år kom det inn 32 søknader, litt færre enn i fjor. Det var god geografisk spredning, samtlige av avisas fem dekningskommuner var representert. Samlet sett viste også årets runde at det frivillige organisasjonslivet på Helgeland utmerker seg med mye entusiasme, kreativitet og mangfold, sier Jonas Brække.

I alt ble det søkt om 1,7 millioner kroner i støtte, nesten sju ganger mer enn rammen på 250.000 kroner.

– Hva vil du si til de som ikke nådde opp med sine søknader?

– Det kommer en ny mulighet til neste år! Et lite tips i så måte, er å være ekstra påpasselig med å sjekke søknadskriteriene. I år ble det relativt mange tildelinger, men det er ikke noe i veien for å søke om støtte til litt større prosjekter som er godt begrunnet og planlagt, sier han.

Disse har fått tildeling av midler gjennom Helgelendingen:

 • Nordland Games (tildelt 20.000 kroner)

«Nordland Games (tidligere HelgeLAN) er lokalisert i Mosjøen og organiserer datatreff som er rettet mot ungdommer og voksne. Støttemidlene skal brukes til kjøp av nettverksutstyr som skal brukes til LAN, og lånes ut for andre som vil arrangere LAN i Vefsn og Omegn. Prosjektet når ei målgruppe som er sårbare for å falle utenfor annen organiserte fritidsaktiviteter.»

 • Balance – Mosjøen Danseforening (tildelt 25.000 kroner)

«Danseforeningen vil bruke midlene til en sommerskole (DANSERIA) organisert som et helgekurs fra fredag-søndag for barn, ungdom og potensielt unge voksne. Tiltaket vil også favne ikke-medlemmer. DANSERIA kan bidra til økt danselyst og være en motivasjon for deltakerne til å fortsette aktiviteten.»

 • Mosjøen IL – basketballklubben (tildelt 20.000 kroner)

«Den nyoppstartede klubben ønsker støtte til å kjøpekjøp i form av kjegler, stolper og baller samt kjøpe drakter. Utstyret vil også bli benyttet i prosjektet «Åpen Hall» hver søndag hvor alle barn og unge kan komme og spille basket uten å være betalende medlem av klubben. Tiltaket er en arena for økt idretts- og aktivitetsglede.»

 • Ungdomslaget Framsteg i Leirfjord (tildelt 30.000 kroner)

«Ungdomslaget er i gang med aktivitetsklubb for barn 1.- 7. klasse. Målet er å bygge gode relasjoner og bidra til en trygg oppvekst i ei utflytningstrua bygd. Laget ønsker støtte til innkjøp av holdbart utstyr til aktiviteter og bedring av uteområdet (biljardbord og tilhørende utstyr, spill, utebenker, bålpanne). Aktivitetsklubben kan bidra til å skape et godt nabolag og som kan være en viktig møteplass for målgruppa.»

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon, avdeling Mosjøen (tildelt 33.000 kroner)

«Bymisjonen søker om støtte til å drive formidling om LHBTQ+ til ungdom på Helgeland. Stiftelsens mål er at kunnskapen om LHBTQ+ skal hjelpe ungdom med spørsmål om identitet og seksuell legning, og gi alle ungdom forståelse for hverandres identitet og legning og dermed minske mobbing og utenforskap. Tiltaket kan bidra til økt livsmestring for utsatte barn og ungdom.»

 • Hattfjelldal IL ski og skiskyting (tildelt 20.000 kroner)

«Laget ønsker å kjøpe utstyr som kan lånes ut til nye, yngre utøvere slik at alle kan få muligheten til å være med på skiskytterskoler og skilek, uansett bakgrunn og økonomisk situasjon. Tiltaket gjelder først og fremst utøvere under 13 år. Prosjektet inngår i en plan for aktivitet gjennom hele året og ikke bare i skisesongen.»

 • Susna 4H (tildelt 12.000 kroner)

«Laget ønsker å komme i gang med aktiviteter for barn og unge igjen etter et par år med lav aktivitet på grunn av pandemien. Planlegger å dra på turer, arrangere Mesternes Mester-friluftsliv edition og ha et felles 4H-prosjekt gjennom året. Aktiviteten er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje og driftes av klubbens unge medlemmer.»

 • Nedre Kulstad Vel (tildelt 20.000 kroner)

«Velforening jobber med å utvikle den gamle lekeplassen i nabolaget. Foreningen søker om midler til å kunne utnytte den bratte bakken på lekeplassen til å bygge en klatrebakke med profesjonelle klatregrep og klatretau. Å ha et samlingssted og turmål i nærmiljøet har betydning for mange familier som enten ikke har mulighet eller ønsker å dra langt for å komme seg ut for å lage bål eller leke på et tilrettelagt område. Tiltaket kan bidra til å skape et godt nabolag.»

 • Mosjøen svømmeklubb (tildelt 20.000 kroner)

«Klubben ønsker å arrangere en treningshelg der svømmeklubbene fra Sandnessjøen og Nesna inviteres. Målet er å gi svømmere, instruktører og trenere inspirasjon til videre trening. Tiltaket støtter opp om klubbens arbeid med å styrke rekrutteringen.»

 • Herringen idrettslag (tildelt 25.000 kroner)

«Idrettslaget vil bruke støtten til drift og drift og vedlikehold av lagets lysløype og tråkkemaskin. Målet er å øke skigleden og bedre folkehelsen til lagets medlemmer og resten av bygdas befolkning. Laget arrangerer lysløyperenn hver uke fra januar til påske. Flesteparten av deltakerne er barn fra 5 år og oppover, som deltar sammen med sine foreldre. I tillegg arrangeres blant annet skikarusell. Tiltaket kan bidra til økt interesse for skiidrett og friluftsliv.»

 • Granmoen ungdomsklubb (tildelt 25.000 kroner)

«Ungdomsklubben er drevet på dugnad av noen av foreldrene til ungdommene som tilhører ungdomstrinnet på Granmoen Skole. Det søkes støtt til innkjøp av diverse materiell til bruk i ungdomsklubben. Klubben styres i hovedsak av ungdommene som er med. Tilbudet er et lavterskeltilbud. Et prisverdig tiltak som kan bidra til økt trivsel og samhold blant ungdommene i bygda.»