Pengedryss fra Helgelendingen - gir 250.000 kroner til frivilligheten

Til frivillighet: Redaktør og direktør i Helgelendingen, Geir Arne Glad, er både glad og stolt over å kunne dele ut 250.000 kroner til det frivillige arbeidet i kommunene Helgelendingen dekker. Foto: Stine Skipnes

Til frivillighet: Redaktør og direktør i Helgelendingen, Geir Arne Glad, er både glad og stolt over å kunne dele ut 250.000 kroner til det frivillige arbeidet i kommunene Helgelendingen dekker. Foto: Stine Skipnes

Mediehuset Helgelendingen, som omfatter Helgelendingen, helg.no og iSandnessjøen.no, skal i vår dele ut 250.000 kroner til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i avisas dekningsområde.

DEL

73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra 100.000 kroner i de minste avisene til 1 million kroner i de største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge. I Helgelendingens dekningsområde utgjør dette 250.000 kroner.

Stor innsats

- Vi er selvsagt både glade og stolte over å kunne bidra på denne måten for å slå et slag for frivilligheten og den allmennyttige innsatsen som foregår hver eneste dag året rundt. Pengestøtten kommer som et resultat av at vi er en del av Amedia, Norges største lokalaviskonsern, og er en manifestasjon av vårt bidrag for å bygge livskraftige og aktive lokalsamfunn, sier sjefredaktør og administrerende direktør i Mediehuset Helgelendingen, Geir Arne Glad.

Helgelendingen har i dag kommunene Vefsn, Alstahaug, Grane, Leirfjord og Hattfjelldal som sitt dekningsområde.

Engasjere

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier Stokstad. At Amedias aviser nå skal fordele støtte til lag og foreninger er en måte vi kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet på, som understøtter avisenes oppgave som viktige lokale samfunnsinstitusjoner.

Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018.

Sparebank- stiftelsen DNB

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. For foreninger og organisasjoner i Helgelendingens og iSandnessjøen.no sitt dekningsområde rettes søknad om støtte direkte til mediehuset som skal fordele midlene og avgjøre hvem som får støtte

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Søknadsfristen er 25. mars. Deretter skal en jury i Helgelendingen velge ut hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Send inn søknad om støtte herArtikkeltags