– Påskeaften er tid for alle typer konkurranser. Mange unger jakter påskeegg på denne dagen, og det er også mulig å sette andre familiemedlemmer i sving. Vi foreslår en konkurranse i flere deler, sier Anne-Marit Almås Marken.

Her trengs det en dommer som organiserer påskelekene og holder kontroll på resultatene. Resultatene på de ulike oppgavene kan oppsummeres etter hver øvelse eller til slutt for å gjøre det ekstra spennende.

Oppgave 1: Idealtid
Finn en løype. Den kan være rundt huset, rundt gata eller på en oppmålt strekke. Alle deltakerne går løypen på bena eller på ski i den farten de selv ønsker. Dommeren tar tiden på hver deltaker. Når alle har gått løypen skal deltakerne gå samme løype en gang til. Målet er å få tilnærmet lik tid på begge rundene. De som kommer nærmest sin egen tid vinner denne delkonkurransen.

Oppgave 2: Klisterhjerne
Velg ut tre gjenstander du har mange av. For eksemplel appelsiner, kvikklunch, solbriller, votter, ullsokker eller påskeegg. Du kan bruke samme løype som på idealtid konkurransen. Den som er dommer legger ut et selvvalgt antall av de tre ulike gjenstandene i løypa. Deltakerne går løypa og teller hvor mange de ser av de tre ulike gjenstandene. For eksempel 12 appelsiner, 8 solbriller og 15 ullsokker. Når de kommer tilbake skal de si hvor mange de fant av de ulike. Har de alle rett på alle gjenstander får de tre poeng. Har de rett antall på to av gjenstandene får de to poeng. Har de rett på kun en av gjenstandene får de ett poeng.

Oppgave 3: Gjett vekten
Deltagerne får kjenne på vekten på en gjenstand og skal så gjenskape vekten med en bøtte med snø. De som kommer nærmest vekten på gjenstanden har vunnet denne øvelsen.

Oppgave 4: Tell tiden
Hvem klarer å holde en ballong og slippe den akkurat på 5 minutter? Her må de telle inni seg. Den som kommer nærmest 5 minutter har vunnet denne øvelsen.

Oppgave 4: Sett hale på påskeharen
Tegn en stor påskehare i snøen. Eller på husveggen. Deltakerne skal kaste snøball mot harens bak. Den som kommer nærmest baken har funnet denne øvelsen.

Oppgave 5. Reaksjonstesten
Deltakerne står på ei rekke, arm mot arm. Tegn en strek i snøen eller på bakken foran og bak deltakerne, som deltakerne står i mellom. Dommeren holder en liten vedkubbe eller lignende.
Hvis dommeren løfter kubben opp i lufta skal deltakerne hoppe eller gå foran streken.
Hvis dommeren løfter kubben rett ut skal deltakerne hoppe eller gå bak streken.
Hvis dommeren slipper kubben i marka skal deltakeren stå i ro.
De som har tregest reaksjon i hver runde må stille seg på sidelinja. Til slutt er det en vinner igjen som vinner denne delkonkurransen.
Summer opp alle delkonkurransene og kår vinneren. Her bør det være en premie klar

Legg gjerne ut bilder fra aktiviteten på #påskeivefsn og #helgelendingen