Gå til sidens hovedinnhold

Pasientsikkerhet, koronasmitte og sykehusvikarer som slipper karantene

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke bare ved Helgelandssykehuset at man nå har fått korona inn på sykehuset, det gjennom en svensk sykepleiervikar som er blitt fritatt for karantene. Det samme har skjedd ved Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane gjennom en svensk vikarlege.

Det ble i fjor innført et krav i Smittevernloven om helseattest for utenlandske helsearbeidere, for å forhindre smitte av tuberkulose. Det er både forunderlig og skremmende at våre helsemyndigheter ikke er like strenge når det gjelder å hindre at koronasmitten kommer inn på sykehusene med utenlandske vikarer.

Det er helseforetakene, i vårt område Helse Nord, som har fått adgang til å gjøre unntak for sykehuspersonell som kommer fra høyrisikoland som f.eks. Sverige. At helseforetakene godkjenner en praksis ved sykehusene sine, der utenlandske vikarer fra høyrisikoland for koronasmitte slipper karantene før de slippes løs på ansatte og pasienter, det er både skremmende og uholdbart.

En ting er at de utenlandske sykehusvikarene fritas for karantene. Vi ser nå gjennom de to nevnte vikarsakene at sykehusene heller ikke gjennomfører det som da burde være det absolutte minstekravet for å hindre koronasmitte. Det er at vikarene fra høyrisikoland koronatestes ved ankomst til sykehuset. Og deretter ikke begynner arbeidet på sykehuset før et testresultat foreligger som viser at vedkommende ikke er koronasmittet. Det må sykehusansatte, pasienter og potensielle pasienter kunne forvente av en sykehusledelse som ønsker å sette sikkerheten til både sine pasienter og ansatte foran alt.

Nevner til slutt at jeg går ut fra at all tre helgelandssykehusene følger samme rutiner når vikarer hentes inn for å jobbe ved sykehusene. i så fall er det tilfeldighetenes spill som gjør at det er sykehuset i Sandnessjøen som er rammet, og ikke et av de andre to sykehusene.

Gustav Arne Nyborg

Kommentarer til denne saken