Igjen er det å lese om at på Parken Bo skjer det innskrenkinger.

No leser vi at beboer, ein av de som har sin heim der, ikke er fornøyd, og ut fra det saken gjelder med god grunn.

Anstein får ikke dessert på ei lang stund framover, god "gammeldags dessert" som en ikke får andre steder lenger, og som Parken Bo skal ha ros for at de har servert. Maten kjem fra Storkjøkkenet etter hva en forstår, men ting gjør at dette storkjøkkenet ikke kan levere på ei stund.

Kanskje noen bør tenke at kanskje det ikke er så lurt å legge ned alle "små" kjøkken rundt omkring, for slik det er no, blir alle små mottakere a mat fra dette storkjøkkenet berørt.

Storkjøkkenet kunne jo ha mer enn nok med å levere mat til folk som bor i heimen, og trenger mat tilkjørt.

Her er mange, mange som ikke forstår hva som skjedde med Parken Bo, da beboere ble "sagt opp" og flyttet til Skjervengan, og det kom nye brukere inn i Parken Bo.

Mange gode tilbud til pensjonister som bor heime, kommer seg til Parken Bo i egen bil og har fine og nyttige stunder der. De tilbudene burde vært tilgjengelig i alle de her lokalene som står tomme i byen, og så skulle Parken Bo ha blitt rustet opp ti det beste for de som no bor på Skjervengan, slik at deres adresse var Parken Bo.

En kunne jo ha lagt aktivitetssenteret som no er på Parken til Skjervengan.