Dette kan da umulig være reflektert og overtenkt. Det slo meg umiddelbart da jeg så forslaget til MON-lederen Espen Isaksen om å ta arealene til den gamle militærleiren på Skjervengan, i alt cirka 50 dekar, til husbygging. At diverse boligkremmere kaster seg på bølgen for å komme seg til raskt tjente penger er ikke overraskende, men dette kan på ingen måte være retningsgivende for hvordan kommunen disponerer sine arealer til høyst tiltrengte andre formål. Boliger kan ellers så å si bygges hvor som helst.

Faktum er at når Baustein og Nesbruktomta er disponert, finnes det i realiteten ikke bynære større arealer for nyetableringer innen næring/service/offentlig sektor. For hvor skal de så ellers henvises til? Kanskje til flåter på Vefsnfjorden?

Her tenker jeg på ingen måte på tyngre industri og dets like, til det er Skjervengan uegnet, men på mye annet av tjenester og virksomheter som stedet naturlig kan gi plass til, som i utgangspunkt boligområde. Det kan være så vel innen handel som forskjellig service, helse, barnehage, kontortjenester og forvaltning, for å nevne noe. Ja, for den saks skyld også utdanning for et høyere nivå, et Campus.

Den forestående nye given for Mosjøen er på alle vis gledelig og positiv. Behovet er absolutt stort for å få gitt kommunen ny og forsterket utvikling med nye arbeidsplasser og innbyggere. Likevel velger jeg foreløpig å være noe tilbakeholden med å kaste meg på lasset for de mest optimistiske anslagene. For all del, måtte det så absolutt skje, og i hvert fall i et noe lengre perspektiv, men å trekke fram ny storhall, ny videregående skole, gondolbane og hyttelandsby i Kjemsåsen som grunnlag for at bosettingen plopper opp, tror jeg nok blir å trekke optimismen for langt.

Ser at Isaksen oppgir at kommunen har ferdig regulerte tomtearealer for å kunne ta mot opp til 3000 nye innbyggere. Da kan jeg heller ikke skjønne at det er behov for straks å kaste seg på spaden med å få omdisponert Skjervengan. Oppgaven bør da heller være å få disponert tomtene som finnes. Jeg mener å vite at bare i det uutbygde området på Andås, området som ligger opp mot skihytta og vanntanken, finnes om lag 50 tomter, og så vidt jeg vet er der også mulighet for videre utbygginger.

I tillegg til dette finnes det også som bynært, fortsatt tomtegrunn i Kulstadlia. Og verken Holandsvika eller Granmoen kan da heller ikke være så mye avskjekel at det ikke også går an å bosette seg der i de regulerte feltene? Men om det i så fall skulle være tilfelle, så er det bare for Isaksen og andre å løfte litt på nakken fra leirområdet på Skjervengan, og se opp til Vallia i Dolstadåsen. Et større høytliggende område som fra den seineste tida har blitt best kjent for stygge etterlatenskaper etter skogshogst, men som kommunen alt for flere år siden har sett på som mulig boliggrunn. Med sin beliggenhet godt plassert over bybebyggelsen et absolutt potensielt praktsted for dem som måtte komme seg dit!

– Jo, mulighetene for alternative tomter finnes så absolutt. Det gjelder bare ikke å la panikken ta seg!

Alf Vesterbekkmo