Støttesamtaler: Leder Psykisk helse Hanne Grostad Nyland, og fagleder rus Konrad Kummernes tilbyr støttesamtaler til pårørende av rusmisbrukere. – Men det blir selvsagt ikke det samme som å møte andre i samme situasjon, sier de. Foto: Stine Skipnes

Påkjenning å være pårørende: – De mister ungene sine litt etter litt

Publisert