Sjefredaktør Geir Arne Glad skriver etter min mening en trist og destruktiv leder i avisen Helgelendingen 26. januar.

Jeg har ikke så lyst å gå i polemikk med sjefredaktøren. Glad sin redaksjonelle linje ser ut til å ligge fast, ny stor flyplass på Helgeland og Mo i Rana er et prosjekt han og avisen Helgelendingen er, og ser ut til å være, sterkt imot. Jeg respekterer dette synet, men har likevel lyst å gi et slags «tilsvar».

Som mange kjenner til så er kortversjonen at det er jobbet med ny stor flyplass på Helgeland i 30 år. Det var lenge sterk støtte til saken også i Vefsn. Men støtten forsvant dessverre som dugg for solen etter at det viste seg umulig å bygge i Drevja.

Avinor valgte i 2012 Mo i Rana, som var utredet som en godt egnet lokalitet. Til sist vedtok en så å si enstemmig nasjonalforsamling, Stortinget, 11. juni i fjor at Norges neste store flyplass skal bygges i Mo i Rana. Flyplassen går fra å være et prosjekt, til å bli en realitet. Det er ikke lenger snakk om når, hvor, og hvorvidt. Vedtaket er hugget i stein og byggestart blir i år, med åpning høsten 2025.

Det er derfor noe underlig at redaktør Glad forsøker seg på nok en beinkrok, men også diverse destruktive egne analyser basert på faktiske feil, og ved å sette Bodø og Mo i Rana opp mot hverandre. Hvis formålet er å skape splid, usikkerhet og fiendtlighet så kan jeg informere om at det ikke vil skje. Mo i Rana har støttet Bodø i mange år, og Bodø har støttet Mo i Rana. Dette vil fortsette og dette er et samarbeid vi er glade for, og stolte av. Bare de siste årene har bedrifter investert gjensidig hos hverandre på hver sin side av Saltfjellet. Slik burde det også være mer av på Helgeland. Det er synd at redaktør Glad velger å bruke sin posisjon, gang på gang, til å skape et konfliktklima som jeg tror veldig få er veldig interessert i. Når utredningene og analysene viste at det kun var flyplasstomta i Mo i Rana som var egnet, så burde også alle dra i samme retning for å skape et forbedret Helgeland, for oss selv, våre barn og etterkommere. Nå er det tid for hele Helgeland å se framover.

På Sparebank 1 Helgelands Drivkraftkonferanse i november presenterte Menon Economics en mulighetsstudie for Helgeland fram til 2035. Den viser et potensial på 9000 nye årsverk og 40 milliarder i økt omsetning i tre næringer alene; industri, sjømat og reiseliv. Menon slo samtidig fast at stor flyplass var en av forutsetningene for å realisere mulighetene. Jeg vil legge til at uten ny flyplass ville neppe Freyr valgt å investere 20 milliarder i grønn industri på Helgeland.

Det er nettopp en ny og forbedret versjon av oss selv vi nå ser konturene av. Nye industrielle initiativ i både Mosjøen og Mo i Rana, tilflytting, nye bedrifter, reiselivsprosjekter og andre spenstige initiativ. Ny gondol i Mosjøen, hotell på Træna, økt satsing på reiseliv på Herøy og Nesna for å nevne noen. Fellesnevner for både reiselivsprosjekter og industrisatsinger er at de trenger folk, både besøkende og permanente tilflyttere. Ny flyplass med regularitet, forutsigbarhet og kapasitet gjør det mulig å ta imot forretningsforbindelser fra Norge og utland, reise ut for en overkommelig pris, men også invitere hundretalls på konferanser, seminarer, konserter og arrangementer. Mange ganger i året og over hele Helgeland. Barn og barnebarn vil ha råd til å reise hjem på besøk.

Jeg er ganske sikker på at den jevne helgelending ikke er så ulik saltenværingene, ofotingene eller finnmarkingene. Vi har sett nærmere på reisemønsteret i for eksempel regionen rundt Evenes. Der er det en stor flyplass og sameksistens med fire flyplasser knyttet til kortbanenettet. I Vesterålen velger 80-90 prosent å kjøre forbi egen kortbane, 12 – 15 mil til Evenes for å fly til og fra Oslo. Evenes har vært helt avgjørende for veksten i turisme og reiseliv i Lofoten.

Så er det så at en ny stor flyplass er ikke et soloprosjekt for Mo i Rana. Vår antagelse er at veldig, veldig, mange skal videre. Til Lovund, Dønna, Hattfjelldal, Træna og Leirfjord. Vi har produkter og destinasjoner i verdensklasse. Vår ambisjon er nå å jobbe med ruteutvikling og promotering av Helgeland i årene som kommer. Slik at flyselskaper, reiselivsoperatører, eventarrangører velger Helgeland. For å legge havfiske til en av øyene på kysten, landsstyremøtet til ett hotell i for eksempel Mosjøen eller Mo i Rana, ski og jaktferie til Hemavan eller Hattfjelldal. Det er nå jobben begynner. Dette gleder vi oss til, og vi har lyst å ha dere med på laget!

Jeg er rimelig prosent sikker på at jeg har med meg hele nordsiden av regionen når jeg sier at nedslagsfeltet til redaktør Glad, enten det er bedrifter eller privatpersoner, er hjertelig velkommen til å ta kontakt for samarbeid, utvikling, ideutveksling og ruteutvikling i årene som kommer. En ny stor flyplass i Mo i Rana skal komme hele Helgeland til gode og vi har gode ønsker om å bidra til å fly dere ut i verden, eller hente nære og kjære hjem. På besøk. Eller permanent. Våre anslag sier at en tur-retur reise Helgeland – Oslo kan gi 50-70 % besparelse. Bruk heller disse pengene på et godt måltid i hovedstaden, eller kjøp årskort i den nye gondolen i Mosjøen. Vi heier på dere, for det er slike attraktiviteter som bidrar til å gjøre regionen vår mer attraktiv for tilreisende, besøkende og fastboende.

Ole M. Kolstad

Styreleder Polarsirkelen Lufthavnutvikling