Øyvind i Mosjøen og Knut Magne i Sandnessjøen har bidratt i dugnaden for beredskapslager: – Jeg er glad vi er i forkant

De tre forsyningsansvarlige i Helgelandssykehuset så et behov for et felles beredskapslager, og nå har de sammen fått dette på plass på Mo.