Hvor høyt er egentlig Øyfjellet?

Hvor høyt?: 818 meter over havet.

Hvor høyt?: 818 meter over havet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

I etterkant av konserten «Top of the Mountain» har spørsmålet om hvor høyt Øyfjellet egentlig er dukket opp. På Facebookgruppen «Spør om hva du vil Mosjøen» mente flere at de hadde hørt at Øyfjellet er 814 meter høyt, mens fjellet nå omtales som 818 meter over havet. Så hva stemmer egentlig?

– I dag er høyden på Øyfjellet bestemt til 818,45 meter over havet. Den økte med 10 centimeter da vi skiftet til nytt høydesystem i 2016, men avrundet til nærmeste meter er det fortsatt 818 meter over havet, forteller Per Christian Bratheim, seksjonssjef geodesi ved Statens kartverk.

820 meter på 60-tallet

Han sier at 814 meter sannsynligvis stammer fra kart som kom ut fra 1949 og tidligere. Høyden har vært satt til 818 meter over havet siden et kart i N50-serien fra 1983.

– Høyden på 814 meter er basert på målinger utført omkring forrige århundreskifte. Den gangen ble det også målt høydevinkler, men med lange siktelengder og datidens utstyr kunne usikkerheten lett komme opp i flere meter. I tillegg var det ikke noe klart definert høydesystem, sier Bratheim, som også kan fortelle at fjellet ble regnet som høyere enn det er på 60-tallet.

– På eldre kart fra 1960-årene er høyden faktisk oppgitt til 820 meter over havet. Årsaken er at man feilaktig har brukt toppen av varden som høydereferanse, og varden var ca. 2 meter høy slik at høyden på bakken blir 818 meter, sier Bratheim.

Sånn måles høyden

– Kan du fortelle hvordan man har målt høyden til Øyfjellet?

– På toppen av Øyfjellet er det et trigpunkt der det er målt horisontalvinkler og høydevinkler. Dagens høyde er basert på målinger utført på 1960-tallet. Høydevinklene ble brukt til beregning av høyder ved at man hadde et nettverk av punkter som det var målt høydevinkler mellom. Noen av punktene hadde en kjent høyde, og da kunne man beregne høyder på de andre punktene. Metoden har en viss usikkerhet i forhold til dagens satellittbaserte målemetoder, men i fjellterreng er usikkerheten bare noen få centimeter. På steder der det ikke er trigpunkter bestemmes høyder i dag ved hjelp av laserskanning eller digital fotogrammetri, altså digitale flybilder, informerer Per Christian Bratheim.

Se også: Se dronevideo fra Øyfjellet

Se også: Speedflying ned Øyfjellet

Artikkeltags