Jeg har nå to dager på rad delt grusomme bilder og video fra utbyggingen av tilførselsveien fra Tverådalen og opp på fjellet på noen lokale Facebook-sider i Vefsn. Det er grunn til å berømme FB-sidenes administratorer, kommentarene har fått stå på de seriøse sidene. Det er bra for demokratiet. Sterke krefter har som forventet rapportert bildene/videoen og vil ha dem fjernet. Jeg forstår hvorfor.

Noen har tatt til motmæle på FB og argumenterer mot min konklusjon – total rasering. Oppsummert er motargumentene at den tidligere inngrepsfrie naturen blir finere enn bildene viser etter at utbyggingen er ferdig. Videre at veien vil bli flittig benyttet til friluftsliv/lette atkomsten til fjellet. Så er det en del kommentarer som «dette blir så bra så». Tusen takk for respons! Tilsvaret mitt er at dette er den samme gamle, søte historien som har vært servert så ofte før: «Jammen, bare vent så blir veien mye brukt og så gror det til og så sykler og går hele Mosjøens befolkning i fjellet og så er alle lykkelige». Slik snakker folk som ikke har gode argumenter for industriutbygginga. De snakker som om veien og turbinene bygges som et folkehelsetiltak, og ikke som et tiltak for å gjøre tyske og svenske og et par lokale grunneieres lommebøker feite. Det gjelder å late som om naturen ikke blir ødelagt. Og late som om det ser bra ut. Og late som om det finnes argument for å ødelegge naturen.

Utbygger har strategisk bygd veien raskest/lengst mulig. Prosjektet er ikke endelig godkjent og målet er å påvirke i OED med langt framskredet anleggsarbeid/turbinkjøp. Veien må nå utvides omfattende for å få fram blant annet lange turbinvinger. Dette er altså bare begynnelsen på rasering, det bli MYE verre. Øyfjellet vindkraftverk har, etter min mening, aldri vært debattert åpent og fritt i Vefsn. Motargumentene har blitt systematisk og bevist underslått. Hvorfor Vefsn-samfunnet har akseptert dette er det ikke hyggelig å reflektere over. Blant annet har Vefsn kommune nektet å arrangere åpne møter der alle parter kunne fremme sitt syn. Sterke krefter har effektivt benyttet hersketeknikker og gjort det svært krevende for hvermannsen å si sin hjertens mening i den offentlig debatten.

Unntaket var under fjorårets valgkamp da alle partier i kommunen stilte til paneldebatt om saken. Med reindriftsfaglig sakkyndig innledning ble det en ny og annerledes debatt om vindkraftverket i Vesterfjella. Som arrangør var det i ettertid lærerikt å oppleve hvor indignert flere av debattantene var over å for en gangs skyld måtte forholde seg til profesjonelt presenterte, dokumenterte motargumentene i saken. Våre lokalpolitikere hadde faktisk aldri deltatt på en slik debatt før! Vilkår i konsesjonen om enighet mellom utbygger og reindrift er ikke oppfylt, likevel har utbygger, på eget ansvar, fått lov til og startet utbyggingen. Reindriftens rettigheter er en av mange argumenter det nå fokuseres på mot prosjektet. Istedenfor å sette seg inn i saken og debattere fakta tar skremmende mange til nedlatende kommentarer om reindriften. Det beste eksemplet er utsagnet: « Det har aldri vært rein på Øyfjellet.»

Uten å kommentere dette utsagnet, de som har satt seg inn i saken vet at reinbeitedistriktet og den reindriftsfaglige utredningen fra Protect Sapmi foreslår å plassere alle vindturbinen på nettopp Øyfjellet! Mobbing og samehets har fått vokse seg sterk og virker nå å være allment akseptert hos skremmende mange i vårt lokalsamfunn. Uansett ståsted i saken – når den lokale reindriftsnæringen opplever at livsgrunnlaget deres trues, er det ynkelig å svare dem med latterliggjøring og hets. Det slår nådeløst tilbake på avsender! Øyfjellet vindkraftverk – total rasering!

Tor Evensen, Motvind – Bevar Øyfjell