Gå til sidens hovedinnhold

«Øyfjellet vindkraftverk er et overgrep som aldri kan aksepteres!»

Leserbrev

Stortinget må nå følge rådet til Statsforvalteren og stå ved sine tidligere klare løfter og avvise NVEs vedtak om utsatt frist og forlengelse av driftsperioden i Vesterfjella.

Det er nå svært viktig å holde oppe trøkket i motstandskampen mot Øyfjellet og all vindkraft i Norge. Vindkraftbransjen og regjeringen bygger, som vi ser i media, sterke allianser for å fortsette utstrakt bygging av vind, også på land. Utsagn fra forvaltningen om pause i konsesjoner og utbyggingen er bare strategi.

Vi må fortsatt å kjempe mot både utbygde, planlagte og framtidige vindkraftverk.
Det nytter ikke å akseptere urett og rasering av naturen vår selv om vindkraftverkene bygges/er satt i drift.

Fosensaken og Øyfjellet har svært mange likhetstrekk. På Fosen produserer vindkraftverket, men gyldigheten av konsesjonen skal opp i en utvidet høyesterett. Også Øyfjellet saken skal igjen opp i retten over sommeren.

Videre tydelig lokal motstand er avgjørende for å forhindre utvidelser av kraftverket i Vesterfjella, omkampen vi jevnlig ser bebudet om utbygging av Reinfjellet og andre planer om vindkraft i Norge.

Og hos våre gode naboer på Helgeland truer skumle planer om utbygging av vindkraft på Sjonfjellet. Den videre motstanden mot utbyggingen i Vesterfjella går tett sammen med motstand mot Sjonfjellet.

Vindkrafttilhengere vil nå selvfølgelig at vi motstandere skal resignere og akseptere Øyfjellet og andre vindkraftverk som bygges/er bygd. Det argumenteres friskt for at vi motstanden må konsentreres om kraftverk som ikke har fått konsesjon. Denne fella må vi ikke gå i. Det gagner jo ikke kampen mot vindkraft å finne seg i-/akseptere urett og naturrasering.

Stå tydelig opp mot Øyfjellet vindkraftverk!

Tor Evensen
Motvind Bevar Øyfjell

Kommentarer til denne saken