Motvind Norge: - Vi engasjerer advokat som skal jobbe for å stoppe utbyggingen av Øyfjellet Vindkraft

Aksjonsgruppa Bevar Øyfjellet arrangerte onsdag kveld folkemøte for å belyse de negative konsekvensene utbyggingen av Øyfjellet Vindkraftverk vil føre til.