FylkesROS for Nordland er, ifølge en redegjørelsen fra Fylkesmannen i Nordland, en analyse som skal gi oversikt over risiko og sårbarhet i fylket. I tillegg skal det være en plattform for å forebygge uønskede hendelser, og styrke samordning av regionalt arbeid med beredskap og krisehåndtering når ulykka er ute.

Analysen tar utgangspunkt i 14 scenarioer, og ett av dem er altså stormflo og flom i Mosjøen som følge av sterk storm fra sørvest. Et annet scenario er at det inntrer en atomulykke utenfor kysten av Helgeland mens atter andre tenkte hendelser går på alvorlige skredsituasjoner, gassutslipp, ekstremvær og skipsforlis.

Slik beskriver Fylkesmannen i Nordland det tenkte scenarioet i Mosjøen:

«I slutten av oktober sender Meteorologisk institutt ut ekstremværvarsel for Helgeland. Det varsles om sørvestlig sterk storm (32 m/s), store nedbørsmengder, høy sjøvannstand (stormflo) og bølgehøyde opp til 10 meter. NVE varsler 100-årsflom og fare for jord- og sørpeskred (faregrad oransje). Uværet treffer Vefsn i løpet av onsdag formiddag og varer i to døgn. I løpet av onsdag iverksetter kommunen evakuering av rundt 120 flomutsatte boenheter. Torsdag morgen når Vefsna og Skjervo sine bredder, med en vannføring tilsvarende minst 100-årsflom. Stormfloa fører til høy sjøvannstand og Vefsna og Skjervo går over sine bredder i de nederste delene av elveutløpene. Forholdsvis store bølger inn mot land, forsterker skadene av stormfloa».

Les om den tenkte, og svært alvorlige flomhendelsen og hvordan kommunene bør håndtere den her.