Over 100 vefsninger har blitt valgt som meddommere – se listene over alle her

Vefsn kommune har nå vedtatt meddommere for tingretten, jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker.