Selv om det ikke er en hemmelighet at undertegnede er ansatt som lektor ved Mosjøen videregående skole, skrives dette leserinnlegget ut fra min synsvinkel som privatperson, innbygger i Vefsn og mor til en fremtidig elev på Kippermoen ungdomsskole og Mosjøen videregående skole.

Mine tillitsvalgte kolleger har skrevet to utmerkede leserinnlegg hvor de saklig påpeker en rekke uheldige konsekvenser av at Vefsn kommune insisterer på at den nye videregående skolen skal bygges som et anneks til den nye flerbrukshallen på Kippermoen og ikke på den utmerkede, romslige, velegnede tomta på Skjervengan, hvor det er muligheter for å bygge Norges beste videregående skole.

De tillitsvalgtes innvendinger er basert på vurderinger gjort av arkitekter, ingeniører, pedagoger og skoleledere. Disse innleggene har ordfører og varaordfører svart på i en ganske nedlatende tone, hvor de belærer flere erfarne skolefolk om hva skole egentlig er.

Som innbygger og forelder i Vefsn kan man ikke annet enn å måpe over den utrolige maktarrogansen man ser fra politikere, tidligere og nåværende rådmenn, og idrettslobbyen i kommunen, når det gjelder hvilket fysisk skolemiljø våre barn skal utsettes for i mange, mange år framover. Alt som bli sagt og skrevet om denne saken fra dette holdet avslører at skolen ikke er førsteprioritet i denne prosessen, det er flerbrukshallen.

Et morsomt innslag er når pengene som er avsatt til idrettshall i den nye skolen, blir omtalt som om de egentlig ligger i lomma på kommunen, og forslaget om at skolens idrettshall heller burde ligge et annet sted som egner seg bedre for skolen, anses som sjokkerende og gjør kommunepolitikere «livredd».

Om noen år skal mitt yngste barn tilbringe fem eller seks år i den eventuelle skolegettoen på Kippermoen, alt etter hvilket utdanningsprogram han velger på videregående. Mens den eventuelle byggeprosessen finner sted skal elevene og alle tilsatte på ungdomsskolen leve med byggestøyen, tungtrafikken, støvet og trafikk-kaoset som følger med å være plassert tett inntil en diger byggeplass hvor det skal bygges to svære bygg og byggeperioden strekker seg over flere år. I samme getto skal det også driftes kommunalt idrettsanlegg.

Når han begynner på videregående vil det ikke finnes en eneste gressflekk han kan sitte på i matpausen på en godværsdag fordi tomta ikke har plass for uteområde. (Ja, du leste rett!) Undervisningsområdene, korridorene og lærernes arbeidsrom vil være trange, upraktiske og kanskje ikke ha mulighet for å ta inn naturlig lys.

Han og de ca. 800 medelevene hans, de ca. 200 ansatte, + de ca. 350 elevene og ansatte på ungdomsskolen, skal sluses inn og ut av området morgen og ettermiddag. Elever og ansatte som pendler fra Grane, Leirfjord eller Drevja, eller kjører fra omlandet rundt byen, får ikke plass til å parkere bilene sine i nærheten av skolen, fordi det bare blir parkeringsplasser for funksjonshemmede og de få ansatte som forflytter seg mellom Kippermoen og studiestedet i Marka.

Midt i denne gettoen får vi altså en flerbrukshall som han kan benytte seg av i to gymtimer i uka, pluss noen timer i uka på ettermiddagstid hvis han fortsetter med idretten han driver med nå. Det er virkelig helt utrolig at de som styrer synes dette er en grei deal for fremtidens elever og ansatte i flerfoldige tiår framover.

Min unge, som mange andre unger, er også interessert i andre aktiviteter og da melder spørsmålet seg: Når får vi se at kommunen investerer like tungt i folkehelseaspekt som ikke har med idrett å gjøre? Hva med barn, ungdom og voksne som synger i kor, spiller i orkester, band eller korps? Hva med ungene våre som er interessert i e-sport, gaming, koding eller sjakk? Hva med dem som driver med dans, kreativ skriving, bildekunst, rollespill, teater, film eller fotografering? Når skal disse ungene få sitt flere hundremillionersbygg, eller et hvilket som helst slags bygg for den saks skyld?

Skal vi være en mangfoldig kommune som er «ett steg foran», hvor det er attraktivt å bo og oppdra unger, må det satses på mer enn idrett, og det aller viktigste er at ungene våre får gå på en skole som fungerer optimalt som utdanningsinstitusjon og ikke er et sammenknøvla vedheng til en flerbrukshall.

Til dem det måtte angå: Samarbeid mellom den videregående skolen og kommunen er ikke avhengig av at det bygges på Kippermoen. Samarbeid, og rollen som utviklingsaktør, har skolen allerede ivaretatt på en utmerket måte i årevis. Dette samarbeidet har foregått på flere områder samtidig som skolen har hatt tre ulike studiesteder i byen. La fylkeskommunen få bruke sin milliard på Skjervengan slik at pengene blir brukt på en funksjonell skole, hvor både skole og de samfunnsbyggende aspektene blir ivaretatt på en best mulig måte.

Ikke vær nedlatende overfor fagfolk som uttaler seg om noe de er eksperter på, men ta deres godt funderte faglige råd på alvor. Spar fremtidige generasjoner av elever og ansatte fra å være fanget i en skolegetto i flere tiår framover. Ikke ofre skolekvalitet på idrettens alter. Vi risikerer at den nye videregående skolen blir en monstrøs kloss, en skoledystopi som man i fremtiden rister på hodet over, et monument over kommunal maktarroganse.