(iSandnessjøen)

– Som ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ber vi om et fysisk møte med posisjonen i Helse og omsorgskomiteen så snart som praktisk mulig, heter det i brevet sendt fra ordførerne til Helse og omsorgskomiteen.

I brevet sendt 12. januar 2023 heter det at temaet er Helse på Helgeland:

«Våre kommuner opplever en stadig større usikkerhet vedr. det totale helsetilbudet på Helgeland. Sist ute er Helgeland Rehabilitering som ligger i Sømna kommune og hvor kommunen føler seg tvunget til å ta rettslige grep mot Helse Nord i det som oppfattes som en uryddig prosess vedr. kjøp av rehabiliteringstjenester. Vi kan også nevne Helgelandssykehuset som gjennom et administrativt vedtak i Helgelandssykehusets ledergruppe, uten involvering fra kommunene, ønsker å flytte ambulansebåten fra Vega i den hensikt å spare.

I 2020 besluttet daværende helseminister Bent Høie en framtidig struktur for spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Gjennomføringen av vedtaket har vært krevende og skaper unødig usikkerhet og uro for våre innbyggere.

Våre kommuner ønsker å bidra inn mot spesialisthelsetjenesten for å utvikle de totale helsetjenester for våre innbyggere. Fra årsskiftet får vi på plass en felles helsekoordinator for hele Helgeland som også skal være med å bidra til å utvikle samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Hvis vi skal lykkes i dette umåtelig viktige arbeidet, som vi også vet er i tråd med ambisjonene til sittende regjering, må også kommunene være ivaretatt i beslutningsprosesser. Slik situasjonen er nå føler vi at utviklingen går i stikk motsatt retning.»

Kommunene skriver at de imøteser et snarlig svar og vil foreslå en foreløpig agenda for møtet:

  • Samarbeid om helsetjenester med kommunene.
  • Gjennomføring av Bent Høies strukturvedtak fra 2020
  • Prehospitale tjenester: Ambulanser, ambulansebåt, Sar Queen redningshelikopter
  • Rehabiliteringstjenester

Brevet er undertegnet Peter Talseth, ordfører i Alstahaug. Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy. Nils Jenssen, ordfører i Dønna. Ellen Schjølberg, ordfører i Grane. Ivan Haugland, ordfører i Leirfjord. Hans Gunnar Holand, ordfører i Sømna. Berit Hundåla, ordfører i Vefsn. Torhild Haugan, ordfører i Vevelstad. André Møller, ordfører i Vega og Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy.