(RanaBlad): Det er Meteorologisk institutt som mandag formiddag har sendt ut et varsel om fare for sørpeskred på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået for sørpeskred.

Farevarslet gjelder fra tirsdag ettermiddag og frem til onsdag ettermiddag. Farevarslet gjelder for store deler av Helgeland og Salten.

Slik beskriver Meteorologisk institutt situasjonen:

Det er fare for sørpeskred på oransje nivå. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Faren for jordskred og utglidninger vurderes til gult nivå og gjelder områder uten snø og frost i bakken. Det ventes opp mot 70 mm regn fra tirsdag ettermiddag til onsdag formiddag. Relativt høye temperaturer og vind bidrar også til snøsmelting.

Konsekvensen av dette beskrives slik:

Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Befolkningen rådes til å holde seg oppdatert på været, skredsituasjonen samt følge værradaren.

Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø og is. Tett vannveier med oppdemmet vann kan forårsak skred. Beredskapsmyndigheter skal forløpende vurdere behov for beredskap og forebyggende tiltak.