I et leserinnlegg 17.12.21 raljerer Robert Blomsø over det siste budsjettvedtaket i Leirfjord kommune. I tillegg kastes det ut store ord om manglende strategier og vyer hos kommunens ledelse. Jeg har ingen problemer med å skjønne Blomsø og mange flere sin frustrasjon over vedtaket om å legge ned skolene i Ulvangen og på Tverlandet. At folk som blir berørte av kutt reagerer, har jeg full forståelse og respekt for. Hvorvidt vedtaket rettferdiggjør en total idioterklæring av meningsmotstandere og administrasjonen i kommunen, er en annen sak.

Blomsø har med patos, skråsikkerhet og med ordboka åpen foran seg, skrevet flere leserinnlegg om situasjonen i kommunen. I et tidligere innlegg (26. november) skriver han at "Det er en selvfølgelighet at LK (Leirfjord kommune) sitt budsjett kan balanseres uten å legge ned oppvekstsenter og samtidig drive forsvarlige tjenester innen helse og andre sektorer."

Jeg tilhører dem som mener at opposisjonens strategi for å berge oppvekstsentrene ikke er en god løsning for kommunen som helhet. Og siden jeg tilhører dem som åpenbart mangler de strategiske evnene Blomsø etterlyser, og heller ikke er i besittelse av den innsikten han selv hevder å ha, hadde det vært nyttig om han steg ned til oss jordiske og opplyste om hvordan dette kan gjøres.

Helst uten at kommunen må grave enda dypere i sparepengene, uten at de ansattes pensjonsfond tappes, uten at det legges opp til at det ikke skal leies inn vikarer for langtidssykemeldte, samtidig som både tjenestetilbudet og økonomien styrkes. Eventuelt kunne engasjementet blitt kanalisert inn i politisk arbeid for å bidra til utviklingen i kommunen. Et slikt bidrag ville blitt satt stor pris på.

Einar Meisfjord, Leirfjord Ap