Opplagstallene for Helgelendingen, og de andre avisene som er medlem av Mediebedriftenes Landsforbund, for første halvår 2021 ble publisert i dag.

Her viser tallene at Helgelendingen står med et samlet opplag på 6.848 i første halvår 2021.

Det er en nedgang på 105 fra andre halvår 2020, da Helgelendingen sto med et totalt opplag på 6.953.

Av de 6.848 abonnentene har 3.435 komplettabonnement (digitalt pluss papir) og 3.288 er digitale abonnenter. Løssalget er på 125.

Det er færre som abonnerer på papiravisa (komplett), men antall digitale abonnenter øker med 60 fra andre halvår 2020.

– Dette er en utvikling som vi har sett over år. Papiravisa er viktig for mediehuset, men framtida ligger i de digitale plattformene våre, sier sjefredaktør Geir Arne Glad.

– Vi hadde en sterk digital vekst gjennom 2020. Nå ser vi at denne utviklingen fortsetter. Svært mange ønsker å lese avisa på mobil, pc eller nettbrett. Samtidig står papiravisen fortsatt relativt sterkt. Vi ser også at vi styrker oss på kysten. Det er vi selvsagt svært fornøyde med, sier Glad.

Slik går det med andre lokalaviser

For de andre avisene i vårt nærområde er utviklingen slik:

Avisa Nordland:

21.634 i opplag 1. halvår 2021. En nedgang på 576 fra 2. halvår 2020.

Rana Blad:

8.860 i opplag 1. halvår 2021. En nedgang på 196 fra 2. halvår 2020

Helgelands Blad:

4.153 i opplag 1. halvår 2021. En økning på 70 fra 2. halvår 2020.

Avisa Hemnes:

1.410 i opplag 1. halvår 2021. En økning på 2 fra 2. halvår 2020.

Saltenposten:

4.384 i opplag 1. halvår 2021. En økning på 85 fra 2. halvår 2020.

Brønnøysunds Avis:

3.847 i opplag 1. halvår 2021. Har en nedgang på 109 fra 2. halvår 2020.

Vefsn No og Rana No er ikke medlem av Mediebedriftenes Landsforeningen, og opplagstall fra disse vil således ikke være tilgjengelige.