– Dette har vært en lang og tøff prosess, både for elever og lærere. Ungene skjønner ikke hvorfor det alltid snakkes om at skolen skal legges ned, sier FAU-leder Camilla Hjerpås Struam ved Mosjøen skole.

Førstkommende onsdag skal fremtidig skolestruktur i Mosjøen til behandling i kommunestyret i Vefsn. Administrasjonen har anbefalt at Mosjøen skole bør legges ned.

– Skru av lysene

Søndag kveld oppfordrer FAU dermed folk som bor i områdene med tilknytning til skolen til å delta i en stille markering til støtte for at skolen skal bestå.

– Vi oppfordrer folk til å skru av lysene i tidsrommet 20 til 21. Vi vil vise at Mosjøen kommer til å minne om en spøkelsesby uten hjertet i byen, som er skolen vår. Vi vil vise at det får konsekvenser om den legges ned, sier Hjerpås Straum.

Hun forteller at FAU over tid har vært frustrert over politiske vedtak og manglende oppfølging.

– Byggetrinn 2 har vært vedtatt to ganger, og det har vært satt av penger. Men det har hele tiden stoppet opp. Vi føler at dette treneres av administrasjonen i Vefsn kommune, og det er på høy tid at skolen prioriteres, sier FAU-lederen.

– Hva slags signal sender man ved å legge ned en skole?

– Et veldig dårlig signal. Vi har masse nyetableringer i Mosjøen, blant annet med en del ny industri som skal på plass. Da mener jeg det er utrolig lite taktisk å begynne å legge ned en skole og få en sprengt kapasitet. Jeg tror ikke det bare er enslige uten barn i skolealder som eventuelt kommer hit i forbindelse med at det skapes nye arbeidsplasser, sier Hjerpås Straum.

– Ikke en god følelse

Hun beskriver skolen som en viktig arena som ofte også brukes i sosiale sammenhenger utenom skoletid. Blant konsekvensene for elevene ved skolen trekker FAU-lederen frem mer reising og trafikk på ungene, som i mange tilfeller nå kan gå til skolen, dersom den skulle forsvinne.

– Det er ikke noen god følelse å tenke at skolen kan bli nedlagt. Det er administrasjonen som har foreslått dette, men jeg setter min lit til at politikerne står for det de tidligere har sagt, om at dagens skolestruktur skal bestå. Vi mener skolestrukturen i Vefsn er rett som den er, sier Hjerpås Straum.

En rekke personer har engasjert seg i debatten rundt skolen, blant annet i form av leserbrev. FAU-lederen forteller at hun er glad for at så mange reagerer.

– Det er kjempebra at folk engasjerer seg. Jeg er veldig glad for at de bryr seg om skolen og viser at ungene som går der er viktige.