Gå til sidens hovedinnhold

Dypvannsfôring på helt nytt nivå

Artikkelen er over 5 år gammel

I lusekampen tas ikke ting opp, men ned til et annet nivå. Slik med ei splitter ny løsning for dypvannsfôring utviklet i Ytre Namdal. Nærøysund Aquaservice AS søker patent for sin Aquafeeder i nært samarbeid og utvikling med SinkabergHansen AS.

 – Særdeles lovende. Ved Gjerdinga i Nærøy har selskapet nå over en periode testet Aquafeeder. Det med utmerket resultat, sier oppdretter Finn W. Sinkaberg i ei pressemelding.

SinkabergHansen AS er i tett samarbeid med Nærøysund Aquaservice om utvikling av den nye fôringsenheten. Like over påske vil oppdrettsselskapet installere Aquafeeder ved flere av sine lokaliteter i Vikna og Bindal.

Dypvannsfôringa koples i merden enkelt på eksisterende anlegg fra flåten. Via bestemte løsninger og utstyr bringes og fordeles føden i rør ned til om lag 7,5 meters dybde. I sjøen distribueres laksefôret via 12 utløp i en diameter på fem meter.

Gjennom flensing kan dybden som oppdretteren ønsker å fôre ut på enkelt justeres. Ved permanent omrigging til Aquafeeder hører gjerne bytte til tilsvarende dypere not, for å opprettholde det effektive volumet i merden.

Laksen svømmer dypere

– Testinga viser ingen vansker med driftssikkerhet og å få ut ønsket mengde fôr. Og ikke minst er det interessant, og høyst lovende, at laksen store deler av tida foretrekker å holde seg dypt i merden når det nye systemet er installert, sier Finn Sinkaberg om det som i praksis er en omvendt snorkelmerd.

Ønsket effekt er selvsagt at påslaget av lakselus tas ned, ved at parasitten driver gjennom øvre vannsjikt i anlegget uten å komme i kontakt med laksen. 

I løpet av vinterens testperiode, viser tellinger påtakelig mindre lusepåslag sammenlignet med merder hvor det fôres konvensjonelt.

– Resultat per i dag viser 50 prosent lavere lusepåslag i merd med Aquafeeder kontra de øvrige på lokaliteten. Og dette er et anlegg som i utgangspunktet ikke var «luserent», sier oppdrettsveteran Sinkaberg. Han er dermed meget forventningsfull på fortsettelsen.

«Nær for godt til å tro»

– Dette er en veldig enkel og rimelig måte på å bli kvitt iallfall en del av et stort problem. Slår den så langt registrerte effekten virkelig til, er det nær utrolig med tanke på all øvrig innsats og ressursbruk som vi og den øvrige næringa har lagt inn mot lus.  

Det sier daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice. 

Alt av tilpasninger og detaljer er utviklet og gjort lokalt i de to foretakene, og Karlsen verdsetter det praktiske utviklingsarbeidet mellom egne fagfolk og SinkabergHansen sitt personell.

– At vi har prioritert en smule nytekning og det å løfte blikket fra løpende drift, bidrar til at vi her kan ta teknologien forhåpentlig et betydelig skritt videre, sier en fornøyd verkstedleder hos Nærøysund Aquaservice, Per Helge Karlsen.

Patent, testing og sertifisering

Ytterligere fordel med konvertering til Aquafeeder er at vesentlig med utstyr kan fjernes fra merden.

Blant annet hamsterhjul og heldekkende nett. Den nye fôringsenheten – med tilhørende utstyr som lys – kamera og annet utstyr i enden, kan i et samlet hiv enkelt løftes inn og ut av merden.

– Vi er kommet så langt at det er søkt og registrert patent rundt konkrete løsninger i Aquafeeder. Videre er prosess for nødvendig sertifisering og testing gjennom ekstern aktør i gang. Det med tanke sikring i anlegget og hvordan enheten vil oppføre seg ved skiftende strøm- og vindforhold. Konkret ivaretar Aquastructures AS i Rørvik beregning og modellering opp mot påkrevd dokumentasjon, sier Brynjar Karlsen.

Det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) bidrar videre med midler til sertifisering av det nye systemet for dypvannsfôring som ikke minst tenkes tilbudt øvrig interesserte aktører i næringa.

– SinkabergHansen vil i fortsettelsen trolig gjøre bare små forandringer på utgaven som vi har i drift. Det betyr at vi er nær en endelig versjon, melder Finn W. Sinkaberg og Brynjar Karlsen.

Kommentarer til denne saken