Oppdragene tørket inn – nå vil hun guide helgelendinger på tur i hovedstaden

Randi vil erstatte engelsk, tysk og italiensk med guiding på kav helgelending.