Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker innspill til «boken om Alstahaug»: – Et stort prosjekt

I 2018 vedtok Alstahaug å sette i gang et arbeid med å få laget et historisk verk om kommunens historie. Nå ønsker man innspill fra lokalhistorikere og privatpersoner til hva som burde med i et slikt verk.

(iSandnessjøen)

Det var i Kulturminneplanen for Alstahaug fra 2018 at et av de sentrale punktene var oppstart av prosjektet «Historisk verk for Alstahaug».

Deretter ble et etablert en arbeidsgruppe for å vurdere hvilken form og framgangsmåte et slikt verk kunne få. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Helgeland Museum, Nord universitet, historielagene i Alstahaug og Tjøtta, samt kommunen selv.

– Vi ønsker innspill på hvilke tema som må dekkes og hva som er viktig for historien til kommunen, sier kulturkonsulent Johanne Markvoll til iSandnessjøen.

Forespørselen er allerede gått ut til aktuelle lag og foreninger som man kan se for seg sitter på kunnskap og innspill.

– Men det er ikke lett for oss å nå alle direkte, så derfor legges invitasjonen med å komme med innspill ut på hjemmesiden til kommunen og vi forteller om det gjennom media, fortsetter Markvoll.

Har du innspill til forprosjektet kan du sende disse på e-post til Markvoll, eller som brevpost til Kulturbadet. Last ned og les forprosjektet på kommunens hjemmesider her. Frist for levering av innspill er mandag 19. april.

Sikter mot tre bind

Det historiske verket skal omhandle Alstahaugs historie, fra tidenes morgen og opp til moderne tid. Man ser i utgangspunktet for seg tre bind med 400 sider per bind.

– Utfordringen med et slikt arbeid er at det er ganske kostnadskrevende. Men nå har vi snart et godt grunnlag klart, og da kan man få finansiering på det, sier kultursjef Odd Arnold Skogsholm.

Forprosjektets arbeidsgruppe

  • Trine Johnson, arkeolog, Nordland fylkeskommune
  • Ann Kristin Klausen, avdelingsleder, Helgeland Museum
  • Tor-Helge Allern, professor, Nord universitet
  • Steinar Aas, professor, Nord universitet

Man regner med at det går med mellom to og tre årsverk på hvert enkelt av bindene. Derfor snakker vi om en totalkostnad på rundt ti millioner kroner.

– Arbeidet kan man for så vidt starte med allerede til høsten, men man er avhengig av finansiering. Det er satt en målsetting om at verket skal kunne stå ferdig i 2030, som også er et historisk årstall med betydning for Alstahaug i og med at det er tusen år siden slaget på Stiklestad, der vi var godt representert.

Forskjellige tilnærminger

Markvoll sier at nabokommunene på Helgeland har valgt litt forskjellige tilnærminger når det kommer til å dokumentere lokalhistorien.

– Flere av kommunene rundt oss har hatt ei litt annen tilnærming – blant annet gjennom bygdebøker, der man gjør rede for alle som har bodd på den og den gården. I Vefsn har de et eget bygdebokkontor med to egne ansatte. Herøy fikk laget sin historie over to bind for et par år siden og også Leirfjord har fått laget bok da de hadde jubileum for noen år siden. Så det løses på litt forskjellige måter, sier hun og får støtte fra Skogsholm:

– Får vi startet dette prosjektet og får økonomien på plass, så vil det være et stort prosjekt, sier han avslutningsvis.

Kommentarer til denne saken