Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker ikke utbygging av Stikkelvika

Artikkelen er over 2 år gammel

MIP Miljøkraft fikk i fjor høst konsesjon til bygging av Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal. Nyheten ble godt mottatt blant de fleste. Arve Ulriksen, styreleder i MIP Miljøkraft, sa til Helgelendingen i oktober i fjor at målet er å komme i gang med arbeidene så raskt som mulig.

Etter et møte på Sijti Jarnge tidlig i år  har ei gruppering i Hattfjelldal klaget på Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak. Klagen er underskrevet Hege Dalen. I klagen heter det blant annet at departementets konsesjonsvedtak er fattet uten at «berørte parter og allmennheten er inkludert aktivt med i prosessen fra begynnelsen av ".

Videre anføres det at det senere har kommet inn opplysninger om at fjellområdet rundt Aahkansnjurhtje (Kjerringtinden) kan være et hellig, og at Aahkanjaevri (Kjerringvatn) er et hellig vann. Denne informasjonen burde, ifølge klagen, vært undersøkt nærmere. Det er ikke tatt høyde for at dette kan være et automatisk fredet kulturminner for den betydningen fjellområdet har i samisk naturforståelse og landskapsforvaltning.

Når det gjelder formålet med klagen er det å synliggjøre Kjerringtinden som et hellig samisk kulturmiljø. Avslutningsvis oppfordres departementet til å se på konsesjonssaken på nytt for å få utsatt planene om Stikkelvika slik at det hellige fjellområdet rundt Kjerringtinden får sin rettmessige beskyttelse.

Kommentarer til denne saken