Om vindkraft på Øyfjellet / Vesterfjellene, Sjonfjellet og Andmyran: - Vil ha store negative konsekvenser for natur og friluftsliv

Av
DEL

LeserbrevStopp vindkraftutbygginga i Nordland! Årsmøtet i Rødt Nordland er mot utbygging av vindkraftverk på Øyfjellet/Vesterfjellan, Sjonfjellet og Andmyran. Alle tre vil ha store negative konsekvenser både for natur og friluftsliv. De to første vil også ha sterk negativ innvirkning på reindriften, mens Andmyran bl.a. vil ødelegge store myrområder som fanger og binder store mengder karbon. Drivkraften bak dette er ikke reduserte klimagassutslipp som vindkraftindustrien hevder. Direktør i Statnett, Auke Lont, uttalte i 2015: “Ingen flere utenlandskabler - ingen mer vindkraftutbygging.” FNs naturpanel la fram en rapport i fjor som dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er truet av utrydding. En femtedel av alle kartlagte norske arter, bl.a. en tredel av fugleartene, er truet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. Økt kunnskap, og alternativer som gjør landbaserte vindkraftanlegg unødvendig, gjør at stadig flere går mot utbygging. Alternativene er energisparing- og effektivisering, oppgradering av vannkraftverk, utnytte potensialet for solenergi og geotermisk energi. Vindkraft handler om norske og utenlandske kapitaleiere på jakt etter profitt på bekostning av det norske fjell, kyst- og kulturlandskapet og samiske rettigheter. Det fører også til at kraftkrevende industri mister sitt aller viktigste konkurransefortrinn, nemlig lave strømpriser.

Artikkeltags